Nawigacja

_________________________________________________________________________________________________________

Kalendarz roku szkolnego.

 

Rok szkolny trwa od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2014r., a kończą 26 czerwca 2015r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

            I półrocze:       1 września 2014r. – 31 stycznia 2015r.

            II półrocze:     1 lutego 2015r. – 26 czerwca 2015r.

Terminy I półrocza:

1.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych:
         do 19 grudnia 2014r.

2.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich do
         dzienników: do 20 stycznia 2015r.

3.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 27 stycznia 2015r.

4.      Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej za I półrocze: 3 lutego 2015r.

5.      Zimowa przerwa świąteczna: 22 grudnia – 31 grudnia 2014r.

6.      Spotkania z rodzicami:

04.09.2014r.   – oddziały przedszkolne (czartek - godz. 1600)

04.09.2014r.   - kl. I - VI SP (czwartek - godz. 1630)

04.09.2014r.   - kl. I - III Gim (czwartek - godz. 1730)

18.11.2014r.   – kl. I – VI SP (wtorek – godz. 1630)

18.11.2014r.   – kl. I – III Gim (wtorek – godz.1730)

10.02.2015r.   – kl. I – III Gim. (czwartek – godz. 1730)

10.02.2015r.   – kl. I – VI SP (czwartek – godz. 1630)

7.      Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        31 października 2014r. (piątek)

-        10 listopada 2014r. (poniedziałek)

-        2 stycznia 2015r. (piątek)

-        5 stycznia 2015r. (poniedziałek)

8.      Ferie zimowe: 16 lutego 2015r. – 1 marca 2015r.

9.      Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        11 listopada 2014r. (wtorek)

-        06 stycznia 2015r. (wtorek)

Terminy II półrocza:

1.      Rekolekcje Wielkopostne: ............... marca 2015r.

2.      Sprawdzian uczniów klas VI: 01 kwietnia 2015r., godz. 900

3.      Egzamin gimnazjalny: 21, 22, 23 kwietnia 2015r.

4.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej: 19 czerwca 2015r.

5.      Posiedzenie analityczne rady Pedagogicznej: 23 czerwca 2015r.

6.      Wiosenna przerwa świąteczna: 2 kwietnia – 7 kwietnia 2015r.

7.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych
         i nagannych: do 22 maja 2015r.

8.      Terminy poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do dzienników:
         12 czerwca 2015r.

9.      Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2015r.

10.    Egzaminy poprawkowe: 24 sierpnia 2015r. – 31 sierpnia 2015r.

11.    Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        01 kwietnia 2015r.                 – uczniowie kl. I – V SP

-        21,22,23 kwietnia 2015r.       – uczniowie kl. I – II Gim.

-        5 czerwca 2015r.

12.  Spotkania z rodzicami:

03 marca 2015r.         – kl. VI SP (wtorek – godz.1630)

03 marca 2015r.         – kl. III Gim. (wtorek – godz.1630)

21 maja 2015r.           – kl. I – VI SP (wtorek – godz. 1630)

21 maja 2015r.           – kl. I – III Gim. (wtorek – godz. 1730)

13.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        01 maja 2015r.

-        04 czerwca 2015r.

14.  Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2015r.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć