Nawigacja

_________________________________________________________________________________________________________

Kalendarz roku szkolnego.

 

Rok szkolny trwa od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2014r.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2013r., a kończą 27 czerwca 2014r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

            I półrocze:       2 września 2013r. – 31 stycznia 2014r.

            II półrocze:     3 lutego 2014r. – 27 czerwca 2014r.

Terminy I półrocza:

1.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych:
         do 20 grudnia 2013r.

2.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich do
         dzienników: do 17 stycznia 2014r.

3.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 27 stycznia 2014r.

4.      Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej za I półrocze: 18 lutego 2014r.

5.      Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia 2013r.

6.      Spotkania z rodzicami:

05.09.2013r.   – oddziały przedszkolne i kl. I SP

10.09.2013r.   – kl. II – III SP (wtorek – godz. 1530)

10.09.2013r.   – kl. IV – VI SP (wtorek – godz. 1630)

10.09.2013r.   – kl. I – III Gim (wtorek – godz. 1730)

19.11.2013r.   – kl. I – VI SP (wtorek – godz. 1630)

19.11.2013r.   – kl. I – III Gim (wtorek – godz.1730)

30.01.2014r.   – kl. I – III Gim. (czwartek – godz. 1730)

30.01.2014r.   – kl. I – VI SP (czwartek – godz. 1630)

7.      Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        31 października 2013r. (czwartek)

-        2 stycznia 2014r. (czwartek)

-        3 stycznia 2014r. (piątek)

8.      Ferie zimowe: 3 lutego 2014r. – 16 lutego 2014r.

9.      Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        01 listopada 2013r. (piątek)

-        11 listopada 2013r. (poniedziałek)

-        06 stycznia 2014r. (poniedziałek)

Terminy II półrocza:

1.      Rekolekcje Wielkopostne: 17, 18, 19 marca 2014r.

2.      Sprawdzian uczniów klas VI: 01 kwietnia 2014r., godz. 900

3.      Egzamin gimnazjalny: 23, 24, 25 kwietnia 2014r.

4.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej: 23 czerwca 2014r.

5.      Posiedzenie analityczne rady Pedagogicznej: 30 czerwca 2014r.

6.      Wiosenna przerwa świąteczna: 17 kwietnia – 22 kwietnia 2014r.

7.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych
         i nagannych: do 22 maja 2014r.

8.      Terminy poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do dzienników:
         13 czerwca 2014r.

9.      Zakończenie roku szkolnego: 27 czerwca 2014r.

10.    Egzaminy poprawkowe: 25 sierpnia 2014r. – 29 sierpnia 2014r.

11.    Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        01 kwietnia 2012r.                 – uczniowie kl. I – V SP

-        23,24,25 kwietnia 2012r.       – uczniowie kl. I – II Gim.

-        02 maja 2014r.

-        20 czerwca 2014r.

12.  Spotkania z rodzicami:

04 marca 2014r.         – kl. VI SP (wtorek – godz.1630)

11 marca 2014r.         – kl. III Gim. (wtorek – godz.1630)

06 maja 2014r.           – kl. I – VI SP (wtorek – godz. 1630)

06 maja 2014r.           – kl. I – III Gim. (wtorek – godz. 1730)

13.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        01 maja 2014r.

-        19 czerwca 2014r.

14.  Ferie letnie: 28 czerwca – 31 sierpnia 2014r.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć