Nawigacja

_________________________________________________________________________________________________________

Kalendarz roku szkolnego.

 

Rok szkolny trwa od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2015r., a kończą 24 czerwca 20165r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

            I półrocze:       1 września 2015r. – 31 stycznia 2016r.

            II półrocze:     1 lutego 2016r. – 24 czerwca 2016r.

Terminy I półrocza:

1.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych:
         do 14 grudnia 2015r.

2.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich do
         dzienników: do 7 stycznia 2016r.

3.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 14 stycznia 2016r.

4.      Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej za I półrocze: 2 lutego 2016r.

5.      Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia 2015r.

6.      Spotkania z rodzicami:

04.09.2015r.   – oddziały przedszkolne (piątek - godz. 1600)

08.09.2015r.   - kl. I - VI SP (wtorek - godz. 1630)

08.09.2015r.   - kl. I - III Gim (wtorek - godz. 1730)

17.11.2015r.   – kl. I – VI SP (wtorek – godz. 1600)

17.11.2015r.   – kl. I – III Gim (wtorek – godz.1730)

03.02.2016r.   – kl. I – III Gim. (środa – godz. 1730)

03.02.2016r.   – kl. I – VI SP (środa – godz. 1600)

7.      Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        16 października 2015r. (piątek)

8.      Ferie zimowe: 18 styczna 2016r. – 31 stycznia 2016r.

9.      Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        11 listopada 2015r. (środa)

-        06 stycznia 2016r. (środa)

Terminy II półrocza:

1.      Rekolekcje Wielkopostne: ............... marca 2016r.

2.      Sprawdzian uczniów klas VI: 05 kwietnia 2016r., godz. 900

3.      Egzamin gimnazjalny: 18, 19, 20 kwietnia 2016r.

4.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej: 17 czerwca 2016r.

5.      Posiedzenie analityczne rady Pedagogicznej: 21 czerwca 2016r.

6.      Wiosenna przerwa świąteczna: 24 marca – 29 marca 2016r.

7.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych
         i nagannych: do 17 maja 2016r.

8.      Terminy poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do dzienników:
         10 czerwca 2016r.

9.      Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2016r.

10.    Egzaminy poprawkowe: 22 sierpnia 2016r. – 31 sierpnia 2016r.

11.    Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        05 kwietnia 2016r.                 – uczniowie kl. I – V SP

-        18,19,20 kwietnia 2016r.       – uczniowie kl. I – II Gim.

-        2 maja 2016r.

-        27 maja 2016r.

12.  Spotkania z rodzicami:

03 marca 2016r.         – kl. VI SP (czwartek – godz.1630)

03 marca 2016r.         – kl. III Gim. (czwartek – godz.1630)

10 maja 2016r.           – kl. I – VI SP (wtorek – godz. 1600)

10 maja 2016r.           – kl. I – III Gim. (wtorek – godz. 1730)

13.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        03 maja 2016r.

-        26 maja 2016r.

14.  Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2016r.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć