Nawigacja

___________________________________________________________________________________________________

Aktualności 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

„Koniec wieńczy dzieło”! Tymi słowami, podczas uroczystości zakończenia przez szkołę podstawową roku szkolnego 2013-2014, dyrektor Zespołu Szkół w Sławsku, Pani Iwona Maziarz, podsumowała mijający rok.
A był to z pewnością rok wytężonej pracy, kreatywnych postaw, dobrych pomysłów i sporych sukcesów, co dało się zauważyć choćby podczas wspomnianej uroczystości.

Głównymi bohaterami gali podsumowującej rok szkolny byli uczniowie, których osiągnięcia stanowiły najważniejszy punkt uroczystości. Najbardziej wyróżniona wśród nich - Julia Karmowska - ukończyła klasę szóstą:

 • osiągając najwyższą średnią w szkole - 5,92;
 • uzyskując najwyższy wynik w szkole podczas sprawdzianu zewnętrznego;
 • plasując się w gronie finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W gronie nagrodzonych za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie znalazło się aż 29 uczniów klas IV-VI.

Równie imponująco przedstawia się średnia szkoły: 4,45 oraz wynik sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasistów, który wyniósł 26 pkt. i okazał się wyższym od wyniku gminy (i jednocześnie najwyższym w gminie), powiatu, województwa, okręgu i kraju.

55 uczniów zapracowało na wzorową lub bardzo dobrą ocenę ze sprawowania, co tylko potwierdza opinie wielu osób spoza szkoły, podkreślających wysoki poziom kultury osobistej naszych wychowanków.

Tytułem „Sportowiec Roku” uhonorowano - w kategorii dziewcząt –  Małgorzatę Juszczak, a w kategorii chłopców – Kacpra Czupryńskiego.

Podsumowując mijający rok szkolny, dyrektor szkoły podkreśliła wagę wielu działań, które składają się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. P. Iwona Maziarz poinformowała zebranych, iż szkoła podstawowa może pochwalić się zaszczytnym tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ów stanowi wyróżnienie dla placówek, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Tym samym Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku została oznaczona na mapie Szkół Odkrywców Talentów znajdującej się pod adresem internetowym http://www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. Oddziały przedszkolne, natomiast, uhonorowano mianem „Szkoły w Ruchu”, którego przyznanie jest efektem działań zgodnych z założeniami Roku Szkoły w Ruchu ogłoszonego przez MEN. Potwierdzeniem obu dzieł było uroczyste zaprezentowanie i przywieszenie tablic, które zostały nam przesłane przez organizatorów tychże projektów. Nasze starania zostały także zauważone i docenione przez Akademię Czystych Rąk, skąd otrzymaliśmy dyplom potwierdzający nasz udział w programie, którego założenia skupiały się na edukacji dzieci z zakresu higieny rąk i ściśle z tym związanej profilaktyki zdrowotnej.

Dyrektor szkoły podkreśliła fakt, iż uczniowie wykazywali swą aktywność w wielu zadaniach, konkursach i przedsięwzięciach oraz dziedzinach, w których osiągali bardzo wysokie lokaty. Szczególnym powodzeniem cieszyły się zawody sportowe, na co dowód stanowią takie sukcesy, jak choćby I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców (Kazimierz Biskupi), I miejsce w turnieju Orlik Cup (Ślesin), I i II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce (Ślesin). Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przedmiotowe, a wśród nich te organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu (język polski – awans do etapu rejonowego i wojewódzkiego, matematyka – awans do etapu rejonowego, przyroda – awans do etapu rejonowego) oraz inne, na szczeblu powiatu (wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas trzecich „SUPER KIDS”) oraz o zasięgu krajowym (19 miejsce w Polsce w przedmiotowym konkursie języka angielskiego „Panda”) .

Od wielu lat dewizą naszej szkoły jest promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, dlatego oprócz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych proponowaliśmy także uczniom wyjazdy kulturalne (na spektakle teatralne np. „Robinson Kruzoe”, „Bajki Robotów”, „Pan Twardowski”, na seanse kinowe, np. „Pompeje”), edukacyjne (np. na Międzynarodowe Targi Poznańskie) i wycieczki (np. na zieloną szkołę w Ustce), zaś szczególnym powodzeniem cieszyły się rajdy organizowane pod patronatem PTTK (np. rajd śladami Powstania Styczniowego, rajd „Kwiatek dla Ewy”, 35. Rajd dla Dzieci do Krzymowa), w których nierzadko uczniowie naszej szkoły stanowili najliczniejszą drużynę. Kwintesencją poczynań na rzecz wartościowego odpoczynku dzieci i młodzieży było wdrożenie całorocznego projektu pod nazwą „Po lekcjach”, który przebiegał pod hasłem „Bezpieczeństwo – aktywność fizyczna – kultura osobista” i obfitował w szereg działań cieszących się bardzo pozytywnych odbiorem (np. warsztaty kulinarne i fryzjerskie, „Dzień muszki, krawata i kokardy”, lekcja nakrywania do stołu, dyskoteka pod hasłem „Andrzejkowo – bardzo zdrowo!”, noc filmowa w szkole). Chcąc nadać autentyzmu swoim działaniom, promującym inne niż bierne formy wypoczynku, oraz zacieśnić serdeczne więzi z uczniami, nauczyciele naszej szkoły przygotowali na podstawie utworu „Rzepka” spektakl, który był niespodzianką podczas jednej z dyskotek.

Wszyscy uczniowie klas IV-VI wzięli również udział w szkolnym projekcie ortograficznym „Łap byka za rogi!”, mającym na celu podniesienie świadomości językowej uczniów.

Szkoła wielokrotnie włączała się w akcje charytatywne, zbierając nakrętki, baterie oraz zawieszki „Lipton”, wspierając tym samym osoby chore i niepełnosprawne. Zorganizowanie dyskoteki charytatywnej pozwoliło zebrać ponad 1000 zł na pomoc dla chorego sportowca. Tradycyjnie – jak co roku – bardzo licznie i aktywnie pracujemy w szeregach wolontariuszy WOŚP. Szkoła w tym roku zaangażowała się także w akcję WOŚP, mającą na celu ustanowienie rekordu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Zawsze byliśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym, czego dowodem jest choćby zorganizowanie obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości oraz „Sławskich Marcinków”, a także – włączenie się z programem artystycznym w organizację lokalnej Nocy Kupały i w projekt MRG „Przybij piątkę!”. Równie chętnie podjęliśmy się współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, przyłączając się do akcji „Narodowe Czytanie Fredry”, co zostało docenione w liście przesłanym od organizatorów. Ponadto zadbaliśmy o rozwój samorządności, czego odbiciem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, oraz przedsiębiorczości, co potwierdza aktywny wkład uczniów w prace na rzecz sklepiku szkolnego.

Dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie w rozmaite akcje, imprezy i uroczystości oraz współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami, jak też za promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kultury osobistej oraz empatycznego podejścia do drugiego człowieka. Dowód szczególnej wdzięczności stanowiło wręczenie podziękowań rodzicom najbardziej zaangażowanym w sprawy szkoły.

         Na koniec dyrektor szkoły, życząc uczniom udanego wypoczynku, podkreśliła także istotę bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. Finałem uroczystości było oczekiwane przez 10 miesięcy wytężonej pracy zdanie „Rok szkolny 2013 – 2014 uważam za zakończony!”, które potwierdził po chwili ostatni dzwonek.

 

Reading Competition - Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim

W dniu 29.05.2014 zajęcia języka angielskiego w klasie IV wyglądały zupełnie inaczej. Tego dnia uczniowie stali sie na chwilę reporterami Telewizji BBC a ich zadaniem było zaprezentować tekst w języku angielskim z zachowaniem właściwej intonacji, wymowy i akcentu. Istotną rolę w punktacji końcowej miał także strój odpowiedni do roli prezentera telewizyjnego. Komisja konkursowa oceniała przygotowanie merytoryczne uczestników a także walory estetyczne prezentacji. W konkursie czytelniczym każdy uczeń klasy IV został nagrodzony lekturami w języku angielskim i upominkami ufundowanymi przez Wydawnictwa Macmillan i Pearson. 

 

Gimnazjalistki ze Sławska zagraja w FINALE WIELKOPOLSKI XVI LETNIEJ SPARTAKIADY- TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

24 maja odbyła się XVI POWIATOWA LETNIA SPARTAKIADA MIESZKAŃCÓW WSI POWIATU KONIŃSKIEGO. Gminę Rzgów w turnieju piłki siatkowej reprezentowały Gimnazjalistki ze Sławska wraz z nauczycielką w-fu. Nalewska Julita, Majkowska Sara, Olejnik Arnika, Justyna Frasz – Ignaczak zajęły I miejsce - zostały Mistrzyniami Powiatu. Pokonały w finałach reprezentantki gminy Rychwał i Kleczew.

1 czerwca dziewczęta reprezentowały POWIAT KONIŃSKI i GMINĘ RZGÓW w REJONOWEJ SPARTAKIADZIE, która odbyła się we Władysławowie, w powiecie tureckim.  Sławskie siatkarki zwyciężyły w turnieju i zostały MISTRZYNIAMI REJONU .Prawo startu miały drużyny z 6 powiatów należących do rejonu konińskiego wg podziału LZS. W spartakiadzie zagrały tylko dwie reprezentacje. Nasza  drużyna zagra w finale Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą się 8 czerwca, w Żerkowie. 

 

Spotkanie z Panią dr hab. Barbarą Stelmaszczyk

W dniu 21 maja 2014 r. gościliśmy w naszej szkole Panią dr hab. Barbarę Stelmaszczyk – profesor nadzwyczajną Uniwersytetu Łódzkiego - absolwentkę filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (praca magisterska nt. poezji K. I. Gałczyńskiego). W latach 1972-1974 odbyła we Francji (Uniwersytet Lyon III) studia z zakresu języka i kultury francuskiej (udział w seminarium z literatury porównawczej). W 1979r. obroniła pracę doktorską Sentymentalny romantyk. Program poetycki Józefa Bohdana Zaleskiego (promotor: prof. Krystyna Poklewska), za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W latach 1983-1984 była stypendystką Rządu Włoskiego (Rzym) oraz Uniwersytetu Państwowego w Mediolanie. W roku 1985 ukończyła  roczny kurs w Studium Podyplomowym Nauczania Języka Polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1986-1993 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Mediolanie. Autorka dwóch cykli wykładów na uczelniach zagranicznych (Mediolan, Bratysława). W roku 2010 Rada Wydziału Filologicznego UŁ nadała jej tytuł doktora habilitowanego (książka Istnieć w dwoistym świecie… Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana).  Jest członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wchodziła w skład redakcji rocznika naukowego "Literaturoznawstwo". W swoich badaniach zajmuje się twórczością poetów polskiego romantyzmu  (Mickiewicz, Zaleski, Norwid i in.) oraz poezją dwudziestowieczną (m.in. Leśmian, Miłosz, Herbert). W naszej szkole poprowadziła wykład pt. „Tajemniczy romantyzm”. To niecodzienne spotkanie zgromadziło nie tylko uczniów gimnazjum, ale również lokalne organizacje, tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku, KGW, OSP, Rada Sołecka wsi Sławsk, Dyrektora i bibliotekarza Biblioteki Publicznej w Rzgowie. Spotkanie przybliżyło filozofię, kulturę, literaturę i sztukę epoki romantyzmu. Zostało zorganizowane z inicjatywy P. R. Janca, któremu za tę inicjatywę serdecznie dziękujemy, jak również samej Pani profesor, która dostarczyła nam moc wrażeń i przeżyć estetycznych.

GALERIA

Super Kids - podsumowanie Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III

20 maja 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną II edycję Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III – SUPER KIDS, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie. Konkurs objął patronatem honorowym Starosta Koniński, Prezydent Miasta Konina,  a patronatem medialnym – Radio Zet Gold. Konkurs odbywał się w trzech etapach:  7 marca - I etap pisemny, 11 kwietnia- II etap pisemny i 16 maja -III etap ustny.

Do ostatniego ustnego etapu przeszło 28 uczniów z konińskich szkół nr 3, 6, 8, 9,12 i 15 oraz ze szkół w Ślesinie, Golinie i Sławsku. Uczniowie wykazali się biegłą znajomością języka angielskiego w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz prezentacji piosenek i wierszy. Szkołę Podstawową w Sławsku podczas III etapu oraz uroczystego podsumowania konkursu reprezentował uczeń klasy IIIB - Filip Cegielski, który w generalnej klasyfikacji zdobył wyróżnienie.

GRATULUJEMYsmiley

 

SARA i JULITA MISTRZYNIAMI POWIATU w SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

14 maja b.r. Nalewska Julita i Majkowska Sara zostały MISTRZYNIAMI POWIATU KONIŃSKIEGO w plażowej piłce siatkowej. Będą reprezentować powiat koniński w mistrzostwach rejonu, ktore odbędą się 29 maja w Turku. 

SUPER KIDS - Konkurs Języka Angielskiego dla kl. III

Po zmaganiach w II etapie Konkursu Języka Angielskiego dla Trzecioklasistów SUPER KIDS Filip Cegielski - uczeń klasy IIIB awansował do kolejnego etapu, który odbędzie się 16 maja w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie.

Serdecznie Gratulujemy i Życzymy Sukcesów w kolejnym etapiesmiley

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga (…)

Podczas uroczystego apelu świętowaliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także Dzień Flagi RP.  Recytatorzy prezentowali najpiękniejsze teksty na temat Ojczyzny, a szkolny chór uświetnił uroczystość występem, na który złożyły się najbardziej znane pieśni patriotyczne.

Czy współczesny Polak dostrzega rangę święta uchwalenia Konstytucji 3 maja? Ile na jej temat wie? Postanowiliśmy to sprawdzić, przeprowadzając sondę wśród mieszkańców Sławska oraz uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W drugiej części apelu  zaprezentowaliśmy wyniki sondy w formie filmiku, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Jego autorzy: szóstoklasiści - Ola Janc i Beniamin Łukasiewicz (a także nasz absolwent, Kacper Janczak, odpowiedzialny za montaż) w pełni zasłużyli na rozbrzmiewające po prezentacji gromkie brawa!

Ostatnim etapem uroczystości był spacer, na który zaprosiła wszystkich przewodnicząca SU, Julia Karmowska. Przechadzka między sztalugami, na których zaprezentowano sylwetki wielkich, polskich patriotów wraz z ich zasługami, miała finał przy lustrze, w którym każdy zwiedzający widział swoje odbicie i  widniejący nad nim napis A Ty, współczesny Polaku, co zrobisz dla swojej Ojczyzny?

Mimo faktu, że podjęta tematyka do łatwych nie należy, uroczystość spotkała się z wielkim zainteresowaniem nawet najmłodszej braci naszej społeczności, co niewątpliwie jest sporą zasługą wszystkich, którzy zaangażowali się w jej tworzenie, czyli uczniów szkoły podstawowej: Julki Karmowskiej, Oli Janc, Marceliny Bartczak, Julki Urbaniak, Oli Czajczyńskiej, Mateusza Szumigalskiego, Łucji Grabowskiej, Moniki Klamrzyńskiej, Beniamina Łukasiewicza i chórzystów pod kierunkiem Pana Sławomira Kaliszewskiego, a także pomysłodawczyń i koordynatorek uroczystości, Pań: Katarzyny Zielińskiej i Justyny Pietryk. 

Gra miejska z krasnalami we Wrocławiu

Koło turystyczne Zespołu Szkół w Sławsku zorganizowało 30 kwietnia 2014r. kolejowe peregrynacje do Wrocławia na grę miejską z krasnalami. Do Wrocławia udaliśmy się pociągiem TLK z przesiadką w Poznaniu. Wrocław powitał nas bardzo ładną pogodą oraz ogromnym ruchem i hałasem w związku z przygotowaniami do uroczystego koncertu z okazji 10-lecia pobytu w UE. Niezaplanowaną atrakcją okazało się spotkanie (zobaczenie na żywo) zespołu Budka Suflera oraz Justyny Steczkowskiej. Podczas gry zwiedzaliśmy wrocławską starówkę oraz przylegające uliczki. Grę poprowadził kwalifikowany i bardzo kompetentny przewodnik pan Artur Urban, który tak sugestywnie opowiadał o krasnalach, że niektórzy w nie uwierzyli. Zajęcia zakończyły się testem, który wszyscy zaliczyli co najmniej na piątkę.  Czas we Wrocławiu szybko minął i trzeba było wracać do domu. Z niewielkimi przygodami, szczęśliwi i pełni wrażeń  dojechaliśmy do Konina, gdzie czekali już stęsknieni rodzice. Kolejowe peregrynacje okazały się sukcesem, już planujemy następne  wyjazdy. 

SIATKARKI Z GIMNAZJUM PONOWNIE NA PODIUM

Siatkarki z Gimnazjum w Sławsku startowały w Konińskiej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w edycji jesień 2013/wiosna 2014 organizowanym przez koniński TKKF. Zajęły w niej III miejsce. 27 kwietnia, na hali w Morzysławiu odbył się TURNIEJ NA PODSUMOWANIE LIGI, w którym startowały 3 najlepsze drużyny.Sławskie siatkarki zajęły w nim II miejsce. Pokonały ZS Medycznych 2:0 i przegrały z III LO 0:2.

HUMANISTYCZNY SZCZYT PONOWNIE ZDOBYTY! PROJEKT „HUMANISTA ROKU” 2014 – ROZSTRZYGNIĘTY!

Teoria literatury, gimnazjalne lektury, poezja, proza i dramat, na dokładkę powstania narodowe – listopadowe i styczniowe, na osłodę - Marcin ze Sławska i Urbanowska Zofia, książki historia i budowa, wiedza o Biblii, reklama książki, a nawet – malowanie poetyckiego słowa… Tego wszystkiego musiała być pełna głowa!

Jak co roku – już od sześciu lat – w sławskim gimnazjum realizowany był – na zasadzie wieloetapowego konkursu – projekt  „Humanista Roku” – skierowany do tych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, a przy okazji zdobyć dodatkowe oceny celujące i bardzo dobre. Każdy z pedagogów – polonista, nauczyciel historii, plastyki, bibliotekarz i katecheta, przygotowywał własną  część – z zakresu swego przedmiotu, poprzedzając przeprowadzenie testu wykładem, ćwiczeniami, warsztatami lub przekazując uczniom materiały do samodzielnej pracy. Projekt trwał ponad cztery miesiące, a jego uwieńczenie to uroczysty finał, który miał miejsce 16.04.2014r. Wzięło w nim udział sześcioro najlepszych, którzy na forum szkoły prezentowali swoje umiejętności humanistyczne. Oto ci, którzy w klasyfikacji generalnej uzyskali największą liczbę punktów:

 • Natalia Michalak z klasy IIIa
 • Natalia Bartczak z klasy IIIa
 • Agnieszka Lewandowska z klasy IIIa
 • Aleksandra Perczyńska z klasy IIb
 • Dominika Sobczak z klasy IIIa
 • Oskar Kubasik z klasy Ia

 

Rywalizacja do samego końca była zacięta i bardzo wyrównana. Jury miało niezwykle trudne zadanie, choćby w ocenie porywających popisów oratorskich. Finaliści zmierzyli się także na polu ortografii, gramatyki, teorii literatury i znajomości lektur, ale też musieli wyjaśniać zawiłości historii Polski. Publiczność tez miała sposobność wykazać się wiedzą i w nagrodę zdobyć… słodkości. Kto zwyciężył w tej ostatecznej – finałowej rozgrywce przygotowanej przez Panią Jadwigę Maciejewską i Panią Monikę Frasz?

Zaszczytny tytuł Humanisty Roku 2014 zdobyła NATALIA MICHALAK! Tuż za nią – na humanistycznym podium – znalazła się NATALIA BARTCZAK, a na trzecim miejscu – AGNIESZKA LEWANDOWSKA.

ZWYCIĘŻCZYNIOM GRATULUJEMY OGROMNEJ WIEDZY, PRACOWITOŚCI I KREATYWNOŚCI.

DZIEWCZYNY – MOŻECIE BYĆ Z SIEBIE DUMNE!

Gimnazjaliści ze Sławska otrzymali certyfikaty Akademii Młodego Studenta PWSZ w Koninie

Jedynie godzinę dziennie możecie siedzieć przy telewizorze i komputerze bez obawy, że nie ucierpi na tym wasz kręgosłup – to tylko jedno z ostrzeżeń i jednocześnie rad, jakie usłyszeli uczniowie z Gimnazjum w Sławsku, którzy 15 kwietnia wzięli udział w zajęciach Akademii Młodego Studenta. Gimnazjalistów przyjęła Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu działająca na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie.
Dobrym zwyczajem każdego wydania AMS jest oficjalne przyjęcie w progi uczelni przez władze wydziału, który zaprasza „studentów” Akademii. Dlatego uczniów ze Sławska przywitali dr Piotr Inerowicz, dziekan i dr Edyta Bielik, prodziekan WKFiOZ.
Fizjoterapeutyczna edycja skupiła się na zawsze aktualnym problemie wad postawy u młodzieży. Zbyt mało ruchu i wiele godzin spędzanych w ciągu dnia w szkolnych ławkach, a w domu przed ekranami komputera i telewizora w niedbałych pozycjach ma swoje następstwa, które mogą dokuczać przez całe życie: skoliozę, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa, kifozę, czyli okrągłe plecy, a mówiąc wprost garb. Inne, to nadmierne napięcie (przykurcze) mięśni kończyn, karku, szyi. 
Dr Bartosz Chmielewski i dr Piotr Kocur na swoich warsztatach zajęli więc młodzież sposobami badania wad postawy, mówili o zagrożeniach z tych wad wynikających. – Uczniowie uczyli się między innymi jak testować prawidłowość mięśni posturalnych i jak zapobiegać ich przykurczom – wyjaśnił dr Chmielewski. Dzieci testowały siłę mięśni brzucha, a także rozciągnięcie lub przykurcze mięśni uda, karku i szyi. – Do badania każdego mięśnia trzeba przyjąć nie tylko określoną pozycję, ale wykonać je według wskazanej techniki lub metodyki – dodał fizjoterapeuta.

Z warsztatami związany był tez wykład Wojciecha Grzegorzewskiego „Przyczyny i profilaktyka wad postawy”. Gimnazjaliści obejrzeli podczas wykładu slajdy przedstawiające, jakie obciążenie ma kręgosłup w różnych pozycjach ciała, co nie pozostało bez wpływu na ich wyobraźnię i co, organizatorzy tego wydania AMS mają taką nadzieję, zapamiętają na dłużej.

Uczniowie ze Sławska wysłuchali także wykładu dra Macieja Wilskiego o tym, jak można się integrować z osobami niepełnosprawnymi przez sport oraz Ewy Wojskunowicz, jak udzielać pierwszej pomocy i nie zaszkodzić potrzebującemu.

Wszyscy wykładowcy podkreślali wyjątkowe zainteresowanie młodzieży wybranym dla nich tematem spotkania i dobre zachowanie, które przeczy kiepskim opiniom o gimnazjalistach.

Na zakończenie uczestnikom wręczono certyfikaty Akademii Młodego Studenta PWSZ w Koninie.
 
Akademia Młodego Studenta to projekt realizowany od tego roku akademickiego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie. Jego celem jest popularyzacja edukacji  i wzbudzanie zainteresowania zagadnieniami naukowymi oraz rozwijanie postaw twórczych u dzieci i młodzieży.

GALERIA

Gimnazjalistki ze Sławska na podium !!!

Siatkarki z Gimnazjum w Sławsku zajęły II miejsce w Memoriale im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Kole

II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Klas III  „SUPER KIDS”

Dnia 11.04.2014 w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbył się II etap Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III „SUPER KIDS”. Do II etapu pisemnego przystąpili uczniowie z terenu powiatu konińskiego, którzy zakwalifikowali się po I szkolnym etapie konkursu zdobywając odpowiednią liczbę punktów. Szkołę Podstawową w Sławsku reprezentowali :

Dominka Samulczyk – uczennica klasy III A 

Filip Cegielski   – uczeń klasy III B

                        

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EDI

10 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku próbowali swoich sił w Ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego EDI. Uczestniczyło w nim 14  uczniów ze szkoły podstawowej i 13 uczniów z gimnazjum. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dlatego tym bardziej życzymy wszystkim powodzenia. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 maja.

POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

Dnia 9 kwietnia 49 – osobowa grupa gimnazjalistów z klas pierwszych i trzecich brała udział w XVII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Gościliśmy w nowoczesnym kompleksie dydaktycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Morasku.

Naukę rozpoczęliśmy od poszerzenia wiedzy z dziedziny optometrii na Wydziale Fizyki. Na Wydziale Biologii młodzież wysłuchała wykładu nt. „Jak i o czym rozmawiają komórki? Niezwykły świat kontaktów międzyludzkich” oraz uczestniczyła w warsztatach „Nasze zmysły” i „Laboratorium szalonego naukowca”. Byliśmy także na Wydziale Chemii, gdzie obejrzeliśmy spektakularne i magiczne eksperymenty chemiczne.

Tegoroczny wyjazd należał do bardzo udanych. Zajęcia były niezwykle ciekawe. Szczególny zachwyt wzbudziły pokazy doświadczeń chemicznych.

Udział w zajęciach podczas Festiwalu Nauki był atrakcyjną formą promocji nauk przyrodniczych oraz rozbudzenia zainteresowań uczniów.

Projekt zdrowotny  z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2014

Projekt prozdrowotny realizowany był w dniach 2 - 8 kwietnia 2014r. Przedsięwzięcie dotyczyło chorób przenoszonych przez wektory i szeroko pojętej profilaktyki. Skierowany był dla uczniów kl.I - VI. Projektem koordynował zespół ds. promocji zdrowia w składzie Małgorzata Jankowska, Katarzyna Bartosik i Ewa Biernacka.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Wyjazd na basen- 74 uczniów z kl. I- VI. Celem wyjazdu było zdrowe i aktywne spędzenie czasu wolnego ze  szczególnym uwzględnieniem zasad higieny i profilaktyki na basenie.
 2. Wykonanie plakatu lub komiksu zgodnego z tematyką kl. I-III, 65 uczniów. Dzieci w swoich pracach w ciekawy sposób przedstawiły wektory chorób czyli organizmy, które są przenosicielami patogenów i pasożytów.
 3. Prezentacje dotyczące chorób wektorowych, kl. IV-VI. Uczniowie przedstawili konkretne choroby pasożytnicze tj. malaria, boreliozę, odkleszczowe zapalenie mózgu.
 4. Scenki związane z tematyką z naciskiem na profilaktykę.
 5. Szkolenie nt. chorób wektorowych przedstawione przez panią pielęgniarkę. Zwróciła również uwagę na to, jak należy chronić się przed chorobami. Uświadomiła uczniom wybierającym się w podróż o konieczności ochrony i środkach profilaktycznych jakie należy podjąć. Tematykę tą podjęli również uczniowie w swoich scenkach.
 6. „Pchli targ” ze sprzętem turystyczno - sportowym. Chętni uczniowie przynieśli do szkoły niepotrzebny ale sprawny sprzęt sportowo - turystyczny, który mogli za symboliczną złotówkę kupić lub wymienić. Największa popularnością cieszyły się kaski, ochraniacze i koszulki odblaskowe.

Projekt podsumowano na apelu w dniu 08.04.2014 roku. 

GALERIA

Lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie

Dnia 07 kwietnia 2014 roku gimnazjaliści – uczniowie klas pierwszych wzięli udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna klasa została na dole, aby poznać funkcje i zadania Wypożyczalni Głównej oraz Wypożyczalni Książki Mówionej i Zbiorów Muzycznych, a druga udała się na zwiedzanie I piętra - czyli poznawanie Czytelń MBP, później nastąpiła wymiana.   

Gimnazjaliści w Wypożyczalni Głównej zapoznali się z zasadami działania biblioteki, warunkami korzystania z księgozbioru oraz z układem zbiorów na półkach. Przeprowadzone zostały także ćwiczenia doskonalące umiejętność posługiwania się katalogiem on-line i wyszukiwaniem literatury na dany temat.

W Wypożyczalni Książki Mówionej młodzież zapoznała się ze wszystkimi rodzajami zbiorów, jakie znajdują się w tym miejscu. Największym zainteresowaniem cieszyła się książka napisana alfabetem Braille'a, audiobooki oraz płyty analogowe. Uczniowie posłuchali kilku utworów z takich płyt. W Czytelni Książek młodzież zapoznała się z regulaminem działu oraz obejrzała najciekawsze zbiory. W Czytelni Internetowej gimnazjaliści uczyli się obsługi czytnika, który służy do korzystania z mikrofilmów (innej formy czasopisma i książki). Czytelnia Prasy, mieszcząca się także na I piętrze, zaoferowała najnowsze numery informacyjnych i opiniotwórczych czasopism oraz wiele tytułów archiwalnych. Na koniec nie mogło zabraknąć również zwiedzania sejfów bankowych, w których obecnie znajduje się magazyn prasy.

Mamy nadzieję, że po zwiedzeniu i zapoznaniu się ze strukturą Miejskiej Biblioteki Publicznej, stosunek młodzieży do biblioteki i książki, w dobie Internetu, będzie jak najbardziej pozytywny.

Podsumowanie IV Edycji programu edukacyjnego Akademia Czystych Rak Carex

Wzorowy uczeń to zdrowy uczeń!

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku bierze udział w IV edycji Akademii Czystych Rąk Carex. Akademia Czystych Rąk Carex powstała z idei przekazania najmłodszym podstawowej wiedzy z zakresu higieny rąk oraz tego, jak ważna w naszym życiu jest profilaktyka zdrowia. Nauka i utrwalanie prawidłowych nawyków poprzez zabawę to odpowiedni sposób na to, aby pomóc dzieciom skutecznie bronić się przed infekcjami. Dzięki specjalnie przygotowanym materiałom edukacyjnym z ciekawymi ćwiczeniami i zabawami, temat higieny rąk staje się dla dzieci bliższy i bardziej zrozumiały, a przy tym daje dużo radości.  IV edycja programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex realizowana jest pod patronatem „Centrum Zdrowia Dziecka”.  Materiały  edukacyjne przekazane szkole przez firmę Carex uzyskały pozytywną opinię profesora Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Małgorzaty Żytko, a także pediatry – dr Pawła Grzesiowskiego.

Paweł Grzesiowski: doktor nauk medycznych - Specjalista II stopnia z pediatrii, wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, konsultant w zakresie zakażeń szpitalnych i szczepień ochronnych.

Wspólnie z firmą Carex  przekazaliśmy najmłodszym uczniom podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak duży wpływ ma ona na nasze życie i zdrowie. Najważniejsza jest profilaktyka, a odpowiednia edukacja to klucz do jej propagowania. Dlatego też w ramach programu edukacyjnego pierwszoklasiści wysłuchali prelekcji Pani Ewy Biernackiej – higienistki szkolnej na temat profilaktyki zdrowia i prawidłowych zwyczajów związanych z higieną rąk. Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne są bakterie, wirusy i drobnoustroje  a także  gdzie można je spotkać każdego dnia. Uczestnicy zajęć  spotkali się z antybakteryjnymi ekspertami Chlipem i Chlapem a także wysłuchali opowiadania o Julce i jej piesku Bąbelku. Po zabawie uczniowie prawidłowo zadbali o higienę rąk z mydełkami antybakteryjnymi  Firmy Carex.

Kolejny etapem działań podjętych w ramach Akademii Czystych Rąk było przygotowanie dla pierwszoklasistów zajęć plastycznych podczas których uczniowie za pomocą farbek i kredek stworzyli prace plastyczne podsumowujące ich wiedzę zdobytą podczas zajęć z Panią higienistką. Mali artyści pod czujnym okiem Pani Jadwigi Maciejewskiej na rysunkach przedstawili miejsca gdzie groźne drobnoustroje i wirusy czyhają na nich każdego dnia. Motywem przewodnim prac były codzienne sytuacje, w których uczniowie narażeni są na kontakt z bakteriami. Kolorowe prace uczniów klasy I wykorzystane zostały do stworzenia plakatu konkursowego „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?. Konkursowy plakat jest podsumowaniem wiedzy jaką dzieci zdobyły na temat profilaktyki zdrowia a w szczególności higieny rąk. Plakat bierze udział w konkursie plastycznym dla uczniów i nauczycieli w ramach IV edycji programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk.

GALERIA

Dzień elegancji "Z muszką, krawatem i kokardą"

Zgodnie z projektem wychowawczym „Po lekcjach” piątek 29 marca 2014r. Samorząd Uczniowski ogłosił dniem elegancji pod hasłem „Z muszką, krawatem i kokardą”. W klasach i na korytarzach zaroiło się od odświętnie ubranych uczennic i uczniów. Były muszki i krawaty oraz piękne fryzury, nierzadko z kokardami. Ponadto przeprowadzono wybory na Miss i Mistera Elegancji. Poszczególne klasy wytypowały następujących kandydatów:

Julia Karmowska i Kuba Samulczyk - kl. I

Julia Karmowska i Gracjan Karmowski - kl. II

Dominika Samulczyk i Kacper Skoroński - kl. IIIa

Paulina Kozyra i Mikołaj Górski - kl. IIIb

Alicja Karmowska i Wojtek Leszczyński - kl. IV

Paulina Roguszczak i Dominik Kałużny - kl. V

Małgorzata Juszczak i Bartosz Bączkiewicz - kl. VI

Po długich naradach decyzją jury złożonego z członków SU tytuł Miss Elegancji otrzymała Julka Karmowska z klasy pierwszej, a Misterem Elegancji został Gracjan Karmowski z kl. II. Gratulujemy !!!

PODSUMOWANIE PROJEKTU „NAUKI ŚCISŁE – wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym”

Dnia 21 marca 2014 roku w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość poświęcona przedmiotom matematyczno - przyrodniczym. Tegoroczna V EDYCJA projektu przebiegała pod hasłem NAUKI ŚCISŁE  od strony kuchni. Uczniowie od listopada do lutego wykonywali następujące zadania:

 • Prezentacje multimedialne pt.  „Najdziwniejsze potrawy świata"  I miejsce Marta Klamrzyńska, Marta Kubacka, Martyna Szambelan i Kinga Świerczewska z klasy IIIb
 • Plakaty NIEZWYKŁY ŚWIAT OWOCÓW I WARZYW I miejsce Kamila Klamrzyńska i Damian Urbaniak z klasy Ia.
 • Promocję wybranych owoców: "Jakie są walory zdrowotne spożywania owoców?"  I miejsce  Natalia Michalak i Marcelina Siwik z klasy IIIa.
 • Plakaty - "MATEMATYKA NA TALERZU"  I miejsce  Natalia Bartczak, Agnieszka Lewandowska i Dominika Sobczak z klasy IIIa.
 • Prezentacje multimedialne pt: ,,Przemiany chemiczne w mojej kuchni"  I miejsce  Oskar Kubasik i Wojtek Antczak z klasy Ia.
 • Doświadczenia chemiczne  I miejsce "LAMPA LAWA" -  Oskar Kubasik i Wojtek Antczak z klasy Ia.
 • Prezentacje multimedialne pt: „FIZYKA W KUCHNI"  I miejsce  Tomasz Radziemski z klasy Ia.
 • Doświadczenia fizyczne  I miejsce " NIETYPOWE BAŃKI MYDLANE"  - Dominika Grabowska,  Natalia Michalak i Marcelina Siwik z klasy IIIa.
 • Filmik pt. "FIZYKA W DOMU PAŃSTWA NEWTONÓW" - autorki: Dominika Grabowska,  Natalia Michalak i Marcelina Siwik z klasy IIIa.

Wszystkie zadania zostały ocenione przez nauczycieli uczących danego przedmiotu, którzy przydzielili odpowiednią liczbę punktów dla klasy. Podsumowując zdobyte punkty,  najlepsze okazały się klasy:

I miejsce – klasa I a

II miejsce – klasa III a

III miejsce – klasa III b

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!

GALERIA

Pierwszy Dzień Wiosny

Obchody związane z Pierwszym Dniem Wiosny zaczęliśmy już w czwartek
20 marca grą terenową „Szukamy wiosny”. Na poszukiwania wybrała się grupa 21 uczniów z paniami: Małgorzata Jankowską, Ewą Lewandowską i Katarzyną Zielińską. Na zajęcia w teren wyruszyliśmy zaopatrzeni w mapki, kompasy oraz aparaty fotograficzne dokumentujące oznaki wiosny. Wyprawę zakończyło ognisko. Miejsce na nie udostępnili nam myśliwi z zaprzyjaźnionego koła łowieckiego.

21 marca w szkole zaroiło się od wiosennych kolorów za sprawą strojów większości uczniów. W tym dniu realizowaliśmy następujące zadania, w których brali udział przedstawiciele wszystkich klas od I do VI-ej:

 

 1. Rozgrywki w wiosenne w „Dwa Ognie”, w których wygrały klasy VI i IIIb;
 2. Wiosenne śniadanie - pyszne bułki z jajkiem i szczypiorkiem ufundowane przez SU, a przygotowywane przez uczniów. Wśród nich na pochwalę zasłużyli uczniowie klasy szóstej Krzysztof Wożniak i Damian Czechowski oraz kl.5 Wojtek Gradecki.
 3. Plakat wiosenny.
 4. Dekoracje wiosenne – uczniowie przygotowywali kwiaty z bibuły, gałązki obsypane kwieciem oraz owady kojarzące  się z wiosną.
 5. Wizualizacja Pani Wiosny oraz moda wiosenna.
 6. Wiosenna gimnastyka mózgu, w czasie której uczniowie rozwiązywali sudoku, grali w gry planszowe oraz układali tangramy.

Odbył się również pokaz Marzann, z którymi uczniowie przemaszerowali ulicami Sławska. Na nadwarciańskiej łące kukły zostały spalone, aby definitywnie pożegnać zimę. Najładniejsza Marzanna - Pauliny Fijałkowskiej z kl. IIIa będzie reprezentowała szkołę na rajdzie PTTK w niedzielę 23 marca 2014r.

GALERIA

Quiz Językowy w SP nr 9 w Koninie

17 marca reprezentacja składająca się z uczniów klasy V i VI wzięła udział w zmaganiach językowych podczas Quizu Językowego w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach:

 • Prezentacja multimedialna  - reklama szkoły
 • Test leksykalno – gramatyczny
 • Piosenka w języku angielskim
 • Interpretacja dowolnej bajki w języku angielskim

 

Beata Kubasik – kl. V zaprezentowała naszą szkołę, jej uczniów i nauczycieli oraz sukcesy sportowe i naukowe zdobywane przez koleżanki i kolegów

Julia Karmowska i Aleksandra Janc  - kl. VI – stanęły do pojedynku leksykalno – gramatycznego

Julia Karmowska – kl.VI brawurowym wykonaniem piosenki ”My road” zespołu Blue Cafe podbiła serca jury

Uczniowie kl. V – Mateusz Szumigalski, Norbert Korczewski, Julia Ławniczak, Julia Urbaniak, Aleksandra Czajczyńska, Wojtek Gradecki, Beata Kubasik, Malwina Jankowska  wystąpili w przedstawieniu „The Elephant’s Child - Słoniątko” na podstawie opowiadania Rudyarda Kiplinga.

Ostatecznie reprezentacja naszej szkoły zajęła IV miejsce.

Zapraszamy do wysłuchania oryginalnej wersji konkursowej piosenki 

GALERIA

IV edycja - Akademia Czystych Rąk Carex -  ciąg dalszy

17 marca uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej pod czujnym okiem Pani Jadwigi Maciejewskiej przygotowywali prace plastyczne pt. „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”. Prace powstały w ramach IV edycji Akademii Czystych Rąk Carex. Uczniowie za pomocą kolorowych kredek i farbek stworzyli rysunki  przedstawiające miejsca w których ręce spotykają bakterie, wirusy i groźne zarazki. Mali artyści doskonale wiedzą, że niesforne wirusy czyhają na nich podczas zabaw na boisku, w piaskownicy czy w ogrodzie. Znają też zasady higieny a zwłaszcza higieny rąk i nigdy nie zapominają o myciu rąk przed każdym posiłkiem.

GALERIA

Dzień św. Patryka w Zespole Szkół w Sławsku

Dnia 17 marca obchodzony jest w Irlandii Dzień Św. Patryka. Mieszkańcy Irlandii wychodzą na ulicę przebrani, w pięknych nakryciach głowy i organizują parady. 14 marca 2014 uczniowie naszej szkoły  poczuli się jak Irlandczycy, a korytarze zamieniły się w ulice Irlandii którymi paradowali w radosnym korowodzie uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej. Już od samego rana w szkole zapanowała moda na kolor zielony – uczniowie klasy IV z uśmiechem obdarowywali wszystkich przybywających na zajęcia uczniów i nauczycieli zielonymi koniczynkami życząc „Happy St. Patrick’s Day”. Kulminacyjnym punktem Dnia Świętego Patryka była parada, która jak zielona rzeka przepłynęła korytarzami naszej szkoły. Uczniowie ubrani w kolorze zielonym podczas parady zaprezentowali  przepiękne czapki i kapelusze, które wzięły udział w konkursie na najpiękniejsze nakrycie głowy. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 21.03.2014 podczas uroczystości z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Komisja konkursowa spośród wszystkich przygotowanych przez uczniów klas I – III nakryć głowy wyłoniła następujących zwycięzców:

Nagroda Grand Prix – Jakub Sarnowski – kl. I

Miejsce I – Kinga Łętowska – kl. I; Julia Karmowska – kl.I;  Filip Bartosik – kl. II; 
                 
Julia Karmowska – kl. II; Kalina Michalska – kl. IIIA; Piotr Kałużny – kl. IIIB

Miejsce II – Agata Ławniczak – kl. I; Adam Dziublewski – kl. I;
                   
Gracjan Karmowski – kl. II; Wiktoria Kubacka – kl. IIIA

Miejsce III – Natalia Olejnik – kl. I; Małgorzata Sromała – kl. I; Bartosz Dziublewski – kl. II;
                     
Mateusz Antczak – kl. IIIA;  Dominika Samulczyk – kl. IIIA

Sponsorami nagród dla zwycięzców byli:

 • Wydawnictwo PEARSON LONGMAN
 • Wydawnictwo OXFORD
 • Dyrekcja Zespołu Szkół w Sławsku

GALERIA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

11 marca 2014r. odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzieło w nich udział 14 uczniów Szkoły Podstawowej i 25 uczniów Gimnazjum. Uczestnicy musieli rozwiązać test składający sie z 30 pytań.

Szkoła Podstawowa: Karol Makowski - I miejsce, Krzysztof Woźniak - II, Julia Janc - III, Karmowska Julia - IV,
Gimnazjum : Julita Nalewska - I miejsca, Kinga Świerczewska - II, Mateusz Koperski, Daria Czechowska - III-IV.

14 marca uczestniczyliśmy w gminnych eliminacjach turnieju, które odbyły sie w Gimnazjum w Rzgowie. Startowało w nich po 4 najlepszych uczniów ze wszystkich szkół w gminie - 16 ze szkól podstawowych i 8 z gimnazjów. Zwycięscy będą reprezentować gminę w eliminacjach powiatowych, laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik długopis.

Karol Makowski ze szkoły podstawowej zajął III miejsce, z gimnazjum Kinga Świerczewska zajęła II miejsce,  Julita Nalewska - III miejsce

 

Pasowanie na czytelnika

Dnia 10.03.2014 roku w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste Pasownie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Zanim jednak pierwszoklasiści stali się oficjalnie czytelnikami biblioteki szkolnej wcześniej obejrzeli krótkie przedstawienie wykonane przez uczennice klasy VI pt. „ W krainie książek”.

Celem uroczystości było zapoznanie dzieci ze zbiorami biblioteki szkolnej, z zasadami korzystania z biblioteki, przygotowanie do samodzielnego wyboru książki, zainteresowanie nią oraz wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.

Uczniom zostały przedstawione  również prośby książki i dopiero potem  pierwszoklasiści złożyli  uroczyste ślubowanie, które brzmiało:

 MY UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY
ŻE BĘDZIEMY KOCHAĆ KSIAŻKI
KRZYWDY ZROBIĆ IM NIE DAMY
I WSKAZÓWEK I RAD KSIĄŻEK
BĘDZIEMY SŁUCHAĆ Z UWAGĄ
OBOWIĄZKI CZYTELNIKA
TRAKOWAC Z WIELKA POWAGĄ
PRZYRZEKAMY!

Każdy uczeń po złożeniu przysięgi został pasowany na czytelnika biblioteki szkolnej, a na znak pasowania  otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści zostali zapoznani z umieszczeniem książek z literatury dziecięcej na poszczególnych półkach, zostali zachęceni do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek, czytania czasopism oraz korzystania z Internetu.

GALERIA

Spacerek „Kwiatek Dla Ewy”

W słoneczną sobotę 8 marca 2014r. grupa 18 uczniów naszej szkoły pod opieką pań Ewy Lewandowskiej i Małgorzaty Jankowskiej udała się z PTTK Konin na kolejny Spacerek po Zdrowie, tym razem pod hasłem ‘Kwiatek Dla Ewy”. Wraz z innymi piechurami  zwiedziliśmy odnowiony w 2013 roku drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych we wsi Kuchary Kościelne. Ksiądz proboszcz Czesław Król z dumą opowiadał o historii parafii i XVIII - wiecznej świątyni, czwartej w tym miejscu. Na trasie pieszej z Kolonii Zarzewek zapoznaliśmy się z ciekawym kompleksem porośniętych lasem Gór Osieckich. Celem spaceru był Kowalewek, gdzie wszystkie panie, duże i małe, czekała niespodzianka: pamiątkowe kartki i  chrupiące, świeżo pieczone oponki oraz życzenia od  prezesa Oddziału PTTK w Koninie Andrzeja Łąckiego. Wszystkim dopisywały humory i niedosyt ruchu na świeżym powietrzu, stąd pani Małgorzata Jankowska poprowadziła grupę brzegiem Warty na tzw. drugi etap do Konina. Informacje i zdjęcia na podstawie http://konin.pttk.pl

GALERIA

"Super Kids" - Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego

W dniu 07.03.2014 w Szkole Podstawowej odbył się I etap Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów klas III „SUPER KIDS”. Do kolejnego etapu, który odbędzie się 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie zakwalifikował się

FILIP CEGIELSKI – UCZEŃ KLASY  III B

DOMINIKA SAMULCZYK – UCZENNICA KLASY III A

 GRATULUJEMY!

Barbara Kosmowska – autorka powieści dla dzieci i młodzieży – w Zespole Szkół w Sławsku!

Wielki świat jest tam, gdzie zaczyna się nasza własna przygoda…

Powieściopisarka, która poprzez swą literaturę, stawia przed młodymi ludźmi ważne pytania, nie unika tematów trudnych, ale i nie moralizuje…

Spotkanie wyjątkowe, bo i Pani Kosmowska to osoba niezwykła. Spotkanie – rozmowa, choć – jak stwierdziła pisarka – w dzisiejszym świecie sztuką jest rozmawiać… Rozmowa o czym? – o literaturze, pisarstwu i słowach, które się buntują, o naszych pasjach, życiowych wyborach, motywacjach i wartościach, inspiracjach i aspiracjach… słowem – o życiu i o tym, co w nim najważniejsze. Warto było usłyszeć, że i z prowincji można dotrzeć tam, gdzie się chce. Obdarzeni dużą porcją wiary w siebie, z otwartą wyobraźnią, przekonani, że to z codziennych, drobnych gestów budują się wspaniałe historie, obiecujemy trwać w świecie pisanym! Pierwszy dowód? – wykupione wszystkie „Pozłacane rybki”!

         Pani Barbaro – dziękujemy. I za spotkanie, i za książki zdecydowanie warte przeczytania.

Słowa podziękowania kierujemy również do Pani Doroty Eltman – dyrektor Biblioteki Publicznej w Rzgowie, dzięki przychylności której tego typu spotkanie po raz kolejny mogło się u nas odbyć.  Niedawno gościł u nas Grzegorz Kasdepke! A wszystko to w ramach projektu „Jazda do książki”, współrealizowanego z Biblioteką Publiczną Gminy Stare Miasto. 

GALERIA

ZŁOŻYLIŚMY ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET WSZYSTKIM PANIOM Z KGW W SŁAWSKU!

Z wielką przyjemnością gościliśmy 1 marca w Domu Kultury w Sławsku, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Szkolne koło teatralne – poprzez humorystyczną inscenizację „Z Amorem przez epoki” – złożyło wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. No i oczywiście miłości! Bo to miłość jest motorem wszystkiego, istotą i esencją życia każdego mężczyzny i każdej kobiety – jak powiedziano w przedstawieniu. Do tego rewelacyjnie zaśpiewane piosenki – „Być kobietą…” – w wykonaniu Natalii Michalak i „Babę zesłał Bóg” – Marceliny Siwik. Nagrodą były gromkie brawa i słodki poczęstunek.

IV edycji programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku bierze udział w IV edycji programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex. W ramach tej akcji uczniowie klasy I dowiedzieli się o tym, jak ważna jest prawidłowa higiena rąk  - w szkole i w domu. W czwartek 27.02.2014 uczniów klasy I odwiedził specjalny gość – Pani Ewa Biernacka – higienistka szkolna. Podczas zajęć chłopcy i dziewczęta wysłuchali prelekcji na temat higieny i profilaktyki zdrowia. Dowiedzieli się, jak prawidłowe nawyki higieniczne mogą uchronić ich od chorób i infekcji. Jednak nie był to koniec niespodzianek! Kolejnymi gośćmi byli Chlip i Chlap – Antybakteryjni Eksperci, którzy pokazali dzieciom jak należy prawidłowo myć ręce. Uczniowie brali udział w zabawach przygotowanych przez P. Ewę Biernacką a następnie układali kolorowe puzzle z Chlipem i Chlapem. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali broszurki przygotowane przez Akademię Czystych Rąk wraz z instrukcją prawidłowego mycia rąk. A oto jakie przesłanie mają uczniowie klasy I dla swoich kolegów i koleżanek:

„Koleżanko i kolego. Chcesz być trendy? – Słuchaj tego. Biorę mydło w obie ręce, nadgarstkami mocno kręcę.
I dlatego mniej choruję, bo bakterie z rąk spłukuję.”

GALERIA

Walentynkowe spotkanie z poezją

„Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca
Lecz widać można żyć bez powietrza.”
                                    (M. Pawlikowska - Jasnorzewska)

 

Dnia 20.02.2014 roku w bibliotece szkolnej odbyło się Walentynkowe Spotkanie z Poezją, czyli głośne czytanie najpiękniejszych wierszy o miłości.

Uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu przeczytali wybrane przez siebie  wiersze najbardziej znanych poetów tj. H. Poświatowskiej, L. Staffa, A. Mickiewicza, J. Twardowskiego, W. Szymborskiej, K.K. Baczyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, A. Asnyka oraz M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

„Z Amorem przez epoki”, czyli WALENTYNKI w naszej szkole!

Wraz z początkiem lutego zaczyna się sezon na czerwone serca, kupidynów i romantyczne kartki pocztowe. W taką atmosferę – już przed dyskoteką choinkową –   wprowadzały też szkolne korytarze – ustrojone iście walentynkowo. Jednak ta najbardziej romantyczna akademia w roku, miała miejsce po feriach, czyli tuż po Dniu Św. Walentego. O miłości nie mówiono jednak ani słowami Romea i Julii, ani Tristana i Izoldy. Szkolne koło teatralne pokazało natomiast, jak wyznawano miłość w różnych epokach. Amor – specjalista od miłości – użył swych strzał zarówno na ludzi pierwotnych, jak i na mieszkańców starożytnego Rzymu czy średniowiecznego zamku. Nie zapomniał też o romantycznym zakochanym z XIX wieku. Trafił nawet pod strzechy, czyli do chłopskiej chaty. Strzale pięknie śpiewającego Amora nie umknęli nawet XXI-wieczni wyluzowani!

Miłość i humor – to zdecydowanie dobre zestawienie! A świadczyły o tym gromkie brawa!

GALERIA

"Kopciuszek" w wykonaniu klasy czwartej

Kolejny rocznik czwartoklasistów przeżywał „kopciuszkowy zawrót głowy”. Interpretacje tekstu Wandy Chotomskiej były tak różne i zaskakujące, że budziły zachwyt klasowej widowni oraz - bacznie obserwującej i oceniającej zmagania młodych aktorów – pani J. Pietryk. Zresztą… zdjęcia mówią same za siebiesmiley

                                                                  

GALERIA

 

ZIMOWA POWIATOWA SPARTAKIADA mieszkańców gmin POWIATU KONIŃSKIEGO -  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Gimnazjalistki ze Sławska, wraz z nauczycielką reprezentowały Gminę Rzgów w Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i wywalczyły WICEMISTRZOSTWO POWIATU. :)

"SPORTOWA ZIMA Z MOSiR-em" w Koninie - TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ gimnazjalistów

Gimnazjalistki ze Sławska pokonały szkoły z Konina i zajęły I miejsce w turnieju piłki siatkowej (7 drużyn). Chłopcy zajęli III miejsce (4 drużyny). 

Podglądamy Panią Zimę

My się zimy nie boimy - stwierdzili uczestnicy SPACERKIEM PO ZDROWIE PTTK Konin. Najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci Zespołu Szkół ze Sławska pod opieką pań Małgorzaty Jankowskiej i Ewy Lewandowskiej (z naszej szkoły na rajd  wybrało się 15 uczniów  oraz jedna absolwentka). Zima dała się podejrzeć na trasie 3,5 km Brzeźniak - Głodowo - południowy brzeg jeziora Głodowskiego - Brzeźniak. Wspaniałe widoki na zamarzniętą taflę jeziora Głodowskiego, pływające ryby pod lodem, zielony znakowany szlak pieszy PTTK (od 1959 roku) i dostojne drzewa przy szlaku były atrakcjami słonecznego spaceru. Nasyciwszy pierwszy głód pieczonymi kiełbaskami przy ognisku w bazie Klubu Biegacza "WARTKO" wszyscy karnawałowo (z balonikami i serpentynami) bawili się przy ognisku w cieple słoneczka. Uwieńczeniem zimowego rajdu było podsumowanie roku 2013 w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie. Na podstawie informacji http://konin.pttk.pl.

Członkowie koła turystycznego zdobyli kolejne punkty na odznakę OTP.

Rodzinny rekreacyjno - sportowy wyjazd przedszkolaków do Fabryki Wrażeń

W dniu 04.02.2014r. odbył się wyjazd rodzinny do sali rekreacyjno – sportowej ,,Fabryka Wrażeń” w Koninie. W wyjeździe uczestniczyło 29 dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Sławsku wraz z rodzicami.

Celem wyjazdu było przede wszystkim rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej dzieci, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także integracja dzieci oraz rodziców.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem korzystały z ogromnej konstrukcji składającej się z labiryntu, przejść, zjeżdżalni oraz basenu z piłeczkami. Dużą frajdę sprawiły dzieciom dmuchane zamki oraz mini pojazdy.

Wyjazd był też świetną okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego. Wspólne, dwugodzinne zabawy dzieci i rodziców sprawiły wszystkim  wiele radości i przyjemności. Podczas drogi powrotnej wszyscy uczestnicy z zadowoleniem planowali już następny taki wyjazd.

GALERIA

PRZYBIJ PIĄTKĘ etap II - zawody sportowe

Dnia 4 lutego br. odbył się II etap projektu „Przybij piątkę” organizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy Rzgów. Uczniowie z wszystkich szkół z terenu gminy Rzgów zmierzyli się w rozmaitych zawodach sportowych. W sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Osieczy rywalizowali uczniowie klas I-III w Turnieju „Dwa Ognie”. W sali sportowej Zespołu Szkół w Sławsku zawody w unihokeju drużyn mieszanych rozegrali uczniowie klas IV-VI. Natomiast w Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie gimnazjalistki i gimnazjaliści rozegrali mecze piłki nożnej halowej i siatkówki.

Najlepsi zarówno w konkurencji „Dwa Ognie” oraz unihokeju okazali się reprezentanci SP Sławsk. Najlepszym zawodnikiem turnieju szkół podstawowych został wybrany Kacper Czupryński z SP Sławsk. W meczu siatkarskim zwyciężyły gimnazjalistki ze Sławska, natomiast w piłce nożnej halowej lepsi okazali się gimnazjaliści ze Rzgowa. Wyróżnionymi zawodnikami wśród gimnazjalistów zostali: Martyna Janczak – Gimnazjum Sławsk oraz Hubert Musielski – Gimnazjum Rzgów.

Nad całym wydarzeniem unosił się duch fair play i zabawy, bo chodziło o to, by aktywnie i miło spędzić ten jeden dzień ferii zimowych. Na zakończenie zawodów wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ponadto każdy uczestnik otrzymał od Młodzieżowej Rady Gminy Rzgów wodę mineralną ufundowaną przez firmę EDEN z Kowalewka. 

Szczegółowe wyniki etapu sportowego projektu „Przybij piątkę”: 

KLASY 1-3 SP („dwa ognie”) 
1. SP SŁAWSK 
2. SP RZGÓW 
3. SP GRABIENICE 
4. SP OSIECZA 

KLASY 4-6 SP (unihokej) 
1. SP SŁAWSK 
2. SP GRABIENICE 
3. SP OSIECZA 
4. SP RZGÓW 

DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM (siatkówka) 
1. SŁAWSK 
2. RZGÓW 

CHŁOPCY GIMNAZJUM (piłka nożna halowa) 
1. RZGÓW 
2. SŁAWSK 


Klasyfikacja ogólna szkół po II etapie projektu „Przybij piątkę": 
1. SP SŁAWSK- 26 pkt 
2. SP RZGÓW - 23pkt 
3. GIM SŁAWSK- 20pkt 
4. GIM RZGÓW- 14 pkt. 
5. SP OSIECZA - 12pkt 
6. SP GRABIENICE - 9pkt

 

WARSZTATY KULINARNE - pieczemy pączki

W środę 4 lutego 2014r. odbyły się, w ramach projektu „Po lekcjach”,  kolejne warsztaty kulinarne. Tym razem pani Irena Szygenda uczyła, jak zrobić pyszne pączki.  Po naukę  przyszło prawie 50 osób, w tym uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Wszyscy zainteresowani uczestniczyli w pokazie przygotowania ciasta - od roztrzepania żółtek po wyrabianie. To ostatnie okazało się dość męczące, ale dzielnie panią Irenę wspomagała pani Jadwiga Hyży z zaprzyjaźnionego ze szkołą Koła Gospodyń. Po wyrośnięciu ciasta każdy osobiście nadziewał i kulał swojego pączka. W czasie smażenia po całej szkole rozchodził się smakowity zapach i już nikt nie mógł się doczekać degustacji. A gdy ta nastąpiła wszyscy jednogłośnie stwierdzili „niebo w gębie”. Przepis gorliwie spisała pani Lena i przekazała wszystkim uczestnikom. Organizacyjnie nad całością czuwała pani Małgorzata Jankowska. Naszym kucharkom bardzo spodobały się zajęcia z dziećmi i pani Irena zaproponowała następne spotkanie w kwietniu. Będziemy robić, a raczej stroić torty. Już dziś zapraszamy. A za dzisiaj DZIĘKUJEMY !!!

PRZEPIS NA PĄCZKI PANI IRENKI

GALERIA

Teatrzyk dla najmłodszych „Leśne opowieści bardzo ważnej treści”

Dnia 28.01.2014 r. w Szkole Podstawowej w Sławsku dla dzieci z klas I – III i oddziałów przedszkolnych został zaprezentowany teatrzyk pt.: „Leśne opowieści bardzo ważnej treści”. Teatrzyk przedstawili aktorzy z teatru „Pomarańczowy Cylinder”  z Torunia. Owe przedstawienie ukazywało przygody zwierzaków (niedźwiadek, zając, małpka), które uczyły poszanowania czyjeś własności, tolerancji wobec nowych osób w naszym otoczeniu i bezpieczeństwa na drodze.

Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzieci miały okazję oglądać występy aktorów na żywo, uważnie śledziły przebieg przedstawienia, reagując żywo na to co się dzieje na scenie.

Dowodem na to, iż teatrzyk wszystkim widzom bardzo się podobał były gromkie brawa.

Poliglota  roku 2013/2014

Dnia 24 stycznia 2014 r. miała miejsce w naszym gimnazjum impreza językowa. Tego dnia wyłoniono najlepszą poliglotkę. Do finału zakwalifikowało się 2 uczniów oraz 4 uczennice z klas III i jedna uczennica z klasy II. Finaliści musieli wcześniej, podczas czterech etapów konkursu,  wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami z języka angielskiego i niemieckiego. W finale najlepszych 6 uczniów walczyło o tytuł poligloty zmagając się również z zadaniami językowymi. Dotyczyły one m.in. obejrzanego filmu w języku angielskim lub niemieckim oraz umiejętności  komunikacyjnych. Tytuł Poligloty powędrował do uczennicy klasy IIIa - Natalii Bartczak.

Panie uczące języków obcych w gimnazjum przygotowały dla uczestników konkursu niespodziankę. W tym roku szkolnym po raz pierwszy wyłoniono także Anglistę oraz Germanistę Roku. 
Najlepszym Anglistą okazała się uczennica z tytułem Poligloty - Natalia Bartczak. Natomiast tytuł najlepszej Germanistki powędrował do uczennicy klasy IIIa – Dominki Sobczak. Gratulujemy zwycięzcom!!!

GALERIA

Rajd śladami Powstania Styczniowego

Jak poznawać historię? Najlepiej w miejscu, w którym się wydarzyła. I tak obmyślili członkowie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie, zapraszając uczniów naszej szkoły  na kolejny rajd szlakiem marszrut oddziałów w czasie powstania. Trudne warunki zimowe, ślizgawica, mróz towarzyszyły na blisko pięciokilometrowej trasie. Przy dawnej leśniczówce Smuczyn leśniczy Tadeusz Pokojowy z załogą powitał wędrowców ciepłym słowem i gorącym ogniskiem. Równie gorąco było przy pobliskiej mogile powstańczej, kryjącej prochy poległych w potyczce partii Kazimierza Mielęckiego pod Bieniszewem 1 marca 1863 r. Tablica informacyjna i głaz pamiątkowy obok krzyży na polu bitwy pod Olszowym Młynem były pomocne do poznania pola bitwy 22 marca 1863 r. Uzupełnieniem był wykład historyka Janusza Gulczyńskiego wśród eksponatów na wystawie o powstaniu styczniowym w Muzeum i prezentacja archeologa Krzysztofa Gorczycy. Wspólne badania Muzeum i Wielkopolskiego Forum Eksploracyjno - Historycznego udowodniły, że właśnie w miejscu oznaczonym w 2013 roku jako pole bitwy pod Olszowym Młynem doszło do opisywanej w pamiętnikach i współczesnej prasie bitwy. W konkursie  wiedzy o powstaniu znakomitą wiedzą wykazała się  Natalia Samulczyk z naszej szkoły i Martyna Pietraszewska ze Szkoły Podstawowej w Osieczy. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, dr Piotra Gołdyna i Oddział PTTK w Koninie. Smaczny żurek ufundował Oddział PTTK.

Kolejne powitania miały miejsce na Wale Tarejwy w Koninie, dokąd linia SPACER MZK Konin dowiozła grupę rajdową . Tu oczekiwali przedstawiciele władz samorządowych, harcerze z ogniskiem i bigos. W ceremonii oddania hołdu kapelanowi wojsk powstańczych o. Maksowi Tarejwie uczestniczyli wiceprezydenci Konina Sławomir Lorek i Marek Waszkowiak, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Koninie Jacek Botor, prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki, Prezes TPK Piotr Rybczyński, wiceprezes TPK Henryk Janasek, delegacje naszej szkoły oraz inni. Marsz, Polonia! rozbrzmiały na zakończenie pieśni na zlodzonych konińskich błoniach.

W rajdzie brało udział 16 członków koła turystycznego wraz z opiekunkami - paniami Małgorzatą Jankowską i Ewą Lewandowską. Na podstawie informacji http://konin.pttk.pl/.

GALERIA

DZIEŃ PATRONA

Dzień 23 stycznia 2014r, był w naszej szkole dniem szczególnym, obchodziliśmy bowiem Dzień Patrona. Na uroczystym apelu wszyscy uczniowie zaprezentowali się w strojach galowych. Główny nacisk położono na podsumowanie Projektu „Z Patronem….”, który w tym roku obchodziłby 130 rocznicę urodziny. Równie  ważnym punktem było przyjęcie uczniów klasy I w poczet Kornelowców. W trakcie uroczystości odbyła się korneliada, w której drużyny chłopców i dziewcząt zmagały się z zadaniami dotyczącymi życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego. Turniej zakończył się remisem. W dalszej części przedstawiciele klas zaprezentowali przygotowane wcześniej scenki, których inspiracją były utwory naszego patrona: O dwóch takich co ukradli księżycPrzygody koziołka Matołka; Panna z mokrą głową. Opiekunki Samorządu uczniowskiego zaprezentowały także multimedialne podsumowanie projektu. W końcu nadeszła najbardziej wyczekiwana przez rodziców uczniów klasy pierwszej chwila,  na scenie pojawiły się pierwszaki. W przepięknych  strojach i z ogromnym przejęciem dzieci przedstawiły scenkę o niesfornym koziołku. Następnie celująco zdały egzamin ze znajomości życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego oraz złożyły meldunek z wykonanych zadań. W obecności sztandaru szkolnego złożyły obietnicę stałego wzbogacania wiedzy o patronie, czytania jego książek i kierowania się ideami K. Makuszyńskiego.  Obecni na sali uczniowie klas starszych jednomyślnie przyjęli pierwszaków do grona Kornelowców, co potwierdził   akt przekazany przez przedstawicieli SU. Ponadto uczniowie kl. 1 zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.  

A to nie koniec atrakcji.

Po krótkiej przerwie, w karnawałowo udekorowanym holu odbyła się zabawa choinkowa, którą prowadził profesjonalny DJ pan Dawid. Przy wspaniałej muzyce, w kręgu światełek odbijających się w rozwieszonych maskach i serpentynach zabawa była znakomita. W krótkim czasie szkolny parkiet zapełnił się wróżkami, księżniczkami, rycerzami czy bajkowymi zwierzątkami. W przerwie miedzy tańcami uczniów odwiedził Mikołaj, który wszystkim uczniom i małym gościom rozdał paczki przygotowane przez SU, których sponsorem była m.in. Rada Rodziców. Najwytrwalsi tancerze, mimo rosnącego na dworze przejmującego mrozu, bawili się do godz. 20.00.wink

Trzecia drużyna Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewczyn

21 stycznia, w Wilczynie odbyły sie Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewczyn. Mimo wielu startów w ubiegłych latach, nigdy wcześniej nie udało się zająć miejsca na podium. W tym roku dziewczęta były blisko zagrania w finale. Ostatecznie zajęły III miejsce. 

Spotkanie autorskie z GRZEGORZEM KASDEPKE

Dnia 16 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół- Szkole Podstawowej w Sławsku odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke zorganizowane przez Publiczną Bibliotekę w Rzgowie. Dzięki Pani Dorocie Eltman dyrektorowi biblioteki dzieci kl.0 - III miały okazję poznać osobiście autora książek, które są też lekturami szkolnymi min.:. „Kuba i Buba”, „Kacperiada”, „Detektyw Pozytywka”. Pozycje te poruszają codzienne problemy dzieci, napisane są z niezwykłym poczuciem humoru i ogromną znajomością psychiki dziecka. Pouczają, wskazują poprawne normy zachowań, ale są wolne od nudnego moralizatorstwa. Jednym słowem niezwykłe. Nic w tym dziwnego, że dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniu. Autor barwnie i dowcipnie opowiadał o swojej twórczości. Wraz z uczestnikami wyjaśniał znaczenie wybranych związków frazeologicznych. Mówił też o tym, jak powstają jego książki, kto to jest literat, tekściarz. Potem poprosił o pytania. Padło ich mnóstwo. Dzieci interesowało niemal wszystko: skąd czerpie pomysły, jakie książki zamierza napisać, jakie książki uwielbiał czytać w dzieciństwie. Niektóre pytania były bardzo zabawne. Na uwagę zasługuje fakt, iż nasi mali czytelnicy do samego końca pozostali zasłuchani. Podczas spotkania wszyscy zainteresowani mogli również kupić książki Pana Grzegorza.

         Na koniec Pani Dyrektor Zespołu Szkół podziękowała za spotkanie, uczniowie wręczyli naszym gościom czerwone róże. Nastąpiła ważna chwila, na którą wszyscy zawsze czekają z niecierpliwością, czyli rozdanie autografów i jak zwykle przy takiej okazji bywa, do pisarza ustawił się „długi sznur”. Dzieci prosiły autora o podpis na ulubionej książce lub na pamiątkowych zakładkach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, okazało się dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem i dobrą zabawą.

Olimpiada matematyczno-przyrodnicza w ramach projektu PRZYBIJ PIĄTKĘ

Projekt PRZYBIJ PIĄTKĘ organizowany przez Młodzieżową Radę Gminy Rzgów oficjalnie ruszył!

Dnia 16 stycznia odbył się pierwszy etap tego projektu. Olimpiada matematyczno-przyrodnicza przyciągnęła do Szkoły Podstawowej w Rzgowie największe umysły ścisłe z terenu naszej gminy. W pierwszym etapie „Przybij piątkę” wzięła udział piątka szkół: Szkoły podstawowe w Rzgowie, Osieczy i Sławsku, oraz gimnazja w Rzgowie i Sławsku.
Zadania były łatwe i trudne, otwarte i zamknięte, ustne i pisemne. Na pewno nie można było się nudzić! Uczniowie udowodnili że świetnie znają Polskę, naszą gminę potrafią scharakteryzować Nadwarciański Park Krajobrazowy czy rozwiązać bardzo trudne zadania matematyczne.
ImageUczestników oceniało jury w składzie:
p. Tomasz Kowalikowski- przewodniczący
p. Małgorzata Jankowska
p. Agnieszka Mikołajczyk 
p. Małgorzata Szczepaniak 
p. Olga Banaszak 
Z tej zaciętej bitwy na wiedzę zwycięsko wyszła Szkoła Podstawowa w Rzgowie! GRATULUJEMY!!!
Oto wyniki projektu po I etapie:
1 miejsce Szkoła Podstawowa w Rzgowie 32 pkt.
2 miejsce Gimnazjum w Sławsku 28 pkt.
3 miejsce Szkoła Podstawowa w Sławsku 27 pkt.
4 miejsce Szkoła Podstawowa w Osieczy 25 pkt.
5 miejsce - Gimnazjum w Rzgowie 17 pkt.
Chcielibyśmy bardzo podziękować Szkole Podstawowej w Rzgowie, która była świetnym gospodarzem Olimpiady matematyczno-przyrodniczej! DZIĘKUJEMY! Już niedługo (4.02.2014r.) kolejny etap projektu - zawody sportowe! Pokażcie na co Was stać!

Autor tekstu:
Maciej Gil
Młodzieżowa Rada Gminy Rzgów

Olimpiada Matematyczno - Przyrodnicza

16 stycznia reprezentancji naszej szkoły:

Szkoła Podstawowa: Wiktor Tyczkowski kl.IV, Mateusz Szumigalski kl.V, Karol Makowski kl.VI

Gimnazjum: Maciej Lebioda kl.Ia, Aleksandra Perczyńska kl.IIb, Mateusz Koperski kl.IIIb

brali udział w Olimpiadzie Matematyczno - Przyrodniczej w ramach porjektu "Przybij Piątkę", opracowanego przez Młodzieżową Radę Gminy Rzgów. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, gdyż w klasyfikacji zajęli:

 Gimnazjum II miejsce

Szkoła Podstawowa III miejsce

Z pasją po Afryce

16 stycznia 2014 r. na zaproszenie Pana Andrzeja Krakowskiego – Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Rzgów – w Zespole Szkół w Sławsku odbyło się niecodzienne spotkanie z podróżnikiem – Panem Krzysztofem Kryzą.  

W pasjonującej lekcji geografii o kontynencie afrykańskim wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku i liczne grono studentów Trzeciego Wieku.

Pan Krzysztof Kryza – obieżyświat i gawędziarz – opowiedział o swoich licznych podróżach po Afryce, organizowanych samodzielnie i przy pomocy niewielkich funduszy. Pokazał Afrykę, jakiej nie znamy. W prezentacji multimedialnej i poprzez żywą narrację wprowadził słuchaczy w klimat afrykańskich wiosek, ukazując codzienne życie, kulturę i mentalność otwartych, życzliwych i przyjaznych Afrykanów. Bogata dokumentacja fotograficzna zobrazowała Afrykę jako kontynent różnorodny, kolorowy, borykający się z wieloma problemami, ale przyjazny.

Filmy z podróży Pana Krzysztofa Kryzy są dostępne na stronie youtube.

Echa „Narodowego Czytania Fredry”…

Choć od tego wydarzenia, które w murach naszej placówki miało miejsce 6 września 2013 roku, minęło już kilka miesięcy, jego wspomnienie powróciło za sprawą listu, który otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. Zawarte w nim podziękowania - za zorganizowanie tejże akcji w naszej szkole oraz inwencję i kreatywność jej organizatorów - jeszcze mocniej utwierdzają nas w przekonaniu, że było warto, a literatura minionych epok wcale nie pasuje do przysłowiowego „lamusa”, lecz nadal jest aktualna, atrakcyjna i przez naszą społeczność bardzo lubiana! Miło nam, że w wielkiej Warszawie pamiętano o malutkim Sławsku, w którym tradycje narodowe, polska mowa, literatura, historia stanowią ważną część życia integrującą wszystkie pokolenia.

LIST

Strona Prezydenta RP

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Po raz kolejny chcieliśmy pokazać światu, jak wielkie są nasze serca, dlatego – zgodnie z kilkuletnim zwyczajem – przyłączyliśmy się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki doświadczeniu, jakie zebraliśmy przez te kilka lat, poszerzyliśmy swoje działania, tak więc rozwinęliśmy swój wachlarz pomysłów i - oprócz tradycyjnego wolontariatu polegającego na zbieraniu datków do puszek –  zaproponowaliśmy wszystkim, którzy w tę niezwykłą niedzielę przekroczyli progi naszej szkoły, moc atrakcji – było zatem przyjemnie i pożytecznie! Na szkolnej scenie piątoklasiści zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim, a uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum popisały się umiejętnościami wokalnymi. Spektakl pt. „Rzepka” w wykonaniu pracowników szkoły tylko utwierdził zebranych w przekonaniu, że „nauczyciel potrafi!”laugh Społeczność Sławska i okolic integrowała się w czasie konkursu „Rozpoznaj ten utwór” przygotowany i przeprowadzony przez Marcina Jankowskiego i Patryka Aleksandrowicza. A kiedy dawał o sobie znać głód – udawała się do bufetu, którym hot dogi, frytki i słodkości przygotowane przez rodziców uczniów gimnazjum, sprzedawali Pan Jacek Jankowski, Pani Joanna Janc oraz Ola Janc, Ala Pietryk, Dominika Bartosik, Marcelina Siwik i Agnieszka Lewandowska. Tu i ówdzie przemykały kolorowe buzie tych, którzy skusili się na namalowanie na nich baśniowych wzorów. Emocje sięgały zenitu podczas licytacji atrakcyjnych „orkiestrowych” gadżetów oraz rajskich pyszności w postaci tortu, „ambasadora” i „szynki sołtysa”. Wielu z nas czekało na loterię i nie rozczarowało się, bo było warto! Podsumowaniem wieczoru było symboliczne „światełko do nieba”. Nie dalibyśmy – rzecz jasna – rady sami (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice) podołać takim wyzwaniom i zrealizować swoich odważnych planów, gdyby nie wsparcie wielu osób. Chcemy serdecznie podziękować za życzliwość, cierpliwość i pracę na rzecz naszego szkolnego sztabu. Od 13 lat orkiestrowy bufet wspomaga piekarnia w Rzgowie, której współwłaścicielami są Państwo Krystyna i Stanisław Rybaccy a pyszne hotdogówki dostarcza dawny uczeń i przyjaciel szkoły Roland Kopaczewski. W licytacji, w której oprócz gadżetów WOŚP swoje wyroby ofiarowali  Pan Wiesław Czaja, Pani Irena Szygenda i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich uzyskaliśmy 1490zł. Jak zwykle nie zawiedli nas hojni licytujący: M i B Krawczyńscy, M. Tama, A. Jakubowicz, A. Bąk, A. Mazur, M. Sarnowska, M. Janc, M. Cegielski, M. Jankowska, T. Kwiatkowska. Dzięki przyjaciołom szkoły oraz rodzicom i uczniom z loterii fantowej i specjalnej uzyskaliśmy 2064 zł. Wszystkie wygrane cieszyły posiadaczy losów a najbardziej P.A. Zioło, która kupiła szczęśliwy los i wygrała główną nagrodę – tablet. Nie zważając na aurę z puszkami wyruszyło 45 wolontariuszy – uczniów i przyjaciół Zespołu Szkól w Sławsku, którzy zebrali 11510,87 zł i 18 ze Szkoły Podstawowej w Grabienicach – 4627,82zł. Wolontariuszami, którzy zebrali największe kwoty są: Jędrzej Burek – 1120,95 zł., Mateusz Antczak – 893,16 zł.,  Ewelina Sakowska i Katarzyna Barwinek – po 750, 35 zł., Kalina Michalska – 638,61 zł., Malwina Jankowska – 627,64 zł., Ania Antczak – 602,03 zł,  Julka Urbaniak – 581,15 zł., Kacper Szygenda – 529,32 zł., Aleksandra Graczyk – 519,03 zł., Paulina Roguszczak – 488,90 zł., Dominika Skowrońska i Zuzanna Kolana – po 395, 90 zł., Filip Duszyński – 329, 75 zł., Patrycja Chęcińska – 317,96 zł., Wiktoria Kozyra -275,47 zł.,

Dzięki zaangażowaniu naszych niezawodnych uczniów, dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców dziś możemy się pochwalić zawrotną sumą, jaką zebraliśmy dla WOŚP w tym roku 20002,16 zł, w ciągu 13 lat – 133602,23 zł.

Wasze wielkie serca rozświetlą uśmiechem niejedną ludzką twarz! laugh

MIĘDZYGMINNE ZAWODY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZYN

Zdecydowane zwycięstwo gimnazjalistek ze Sławska i awans do Mistrzostw Powiatu, które odbędą się 21 stycznia w Wilczynie.

Kampania społeczna "Zawodniacy"

Kampania społeczna „Zawodniacy”,  promuje picie wody wśród dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przekazuje „Zalecenia dotyczące spożywania wody przez uczniów” podpisane przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uruchomiona została strona internetowa www.zawodniacy.plna której znajdują się edukacyjne gry dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz poradnik dla rodziców.

Warsztaty kulinarne

W przedświąteczną środę 18 grudnia 2013r, dla chętnych uczniów podstawówki odbyły się warsztaty kulinarne, które prowadziła zaprzyjaźnina ze szkołą doskonała kucharka – pania Irena Szygenda. Uczniowie uczyli się przygotować wigilijne pierogi z kapustą i grzybami oraz świąteczny bigos cygański. Z ogromnym zaangazowaniem włączyli się w obieranie, krojenie i siekanie potrzebnych składników. Najwięcej frajdy sprawiło uczestnikom kulanie mięsnych pulpecików do bigosu oraz lepienie pierogów, a wszystko pod czujnym okiem kucharki. Po prawie trzygodzinnych przygotowaniach nastapiła degustacja. Własnoręcznie wykonane potrawy przygotowane w sympatycznej atmosferze smakują najlepiej - stwierdzili uczniowie. Pani Irenie tak spodobała się praca z dziećmi, że  zaproponowała pieczenie pączków w czasie ferii zimowych. Trzymamy za słowo i DZIĘKUJEMY! Spotkanie w ramach projektu Po lekcjach zorganizowała pani Małgorzata Jankowska i Katarzyna Bartosik.

 

OSTATNI HAPPENING W RAMACH WARSZTATÓW JĘZYKÓW OBCYCH

Kto  z nas nie marzy o dalekich podróżach za ocean… My mogliśmy wybrać się w taką podróż 17 grudnia dzięki klasie Ib, która zabrała nas do bardzo odległego kraju-do Stanów Zjednoczonych. Wchodząc do szkoły przenosiliśmy się w inny świat, bo na korytarzach rządzili kowboje i krzątały się Indianki. Uczniowie klasy Ib dostarczyli nam mnóstwo informacji na temat geografii, kultury, znanych osób oraz swoich idoli. Prezentacje, konkursy, zabawy muzyczne okroszone były degustacją charakterystycznych dla USA przekąsek. Było pysznie i kolorowo!!! Brawo pierwszaki!!! Well done wink     

GALERIA 

Kolejne happeningi za nami :)

W dniu 3 i 5 grudnia miały miejsce kolejne happeningi w ramach Warsztatów Języków Obcych. Klasa IIa zabrała nas w podróż po Szwajcarii. Dzięki nim poznaliśmy ciekawe miejsca, znane osoby ale też posmakowaliśmy „szwajcarskich serów z Lewiatana”J. Jak w szwajcarskim zegarku funkcjonował też nowy środek transportu …taczka, jak się okazało prosty i wygodny sposób na przemieszczanie się.

Natomiast w czwartek klasa Ia skutecznie przegnała ciemne chmury znad naszej szkoły przenosząc nas do słonecznej nawet o tej porze roku Australii. Na naszym holu pojawili się Aborygeni, kangury, rafa koralowa i przysmaki tamtejszej kuchni. Było pysznie, kolorowo i naukowo bo uczniowie klasy pierwszej zapoznali nas z historią geografią i kulturą tego kraju oferując ciekawe zabawy i quizy językowe. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejny happening klasy Ib, która zabierze nas do Stanów Zjednoczonych.

Łap byka za rogi!

…to projekt ortograficzny, który rozpoczęliśmy niemal miesiąc temu i będziemy kontynuować aż do kwietnia 2014 r. Jego koordynatorką i pomysłodawczynią jest p. Justyna Pietryk, a uczestnikami wszyscy uczniowie klas IV-VI. Pierwszy moduł obejmuje tematykę związaną z pisownią wielkich i małych liter. W ramach zadań uczniowie (w grupach) mieli przygotować mapy myśli związane ze wspomnianą trudnością ortograficzną (każda z grup opracowywała inną część definicji).

Poza tym mają możliwość wzięcia udziału indywidualnie w quizach i konkursach zamieszczanych na stronie projektu znajdującej się na portalu Facebook i Nasza Klasa. Wszystkie te działania oparte są na wiedzy z lekcji przeprowadzonych w każdej z wymienionych klas.

Podsumowaniem pierwszego modułu będzie jednodniowa akcja szkolna pn. Bądź szczery – czy wiesz, kiedy pisać wielkie litery? zakończona dyktandem sprawdzającym.  

Andrzejkowo – bardzo zdrowo!

Pod takim hasłem 28 listopada 2013r. (zgodnym z założeniami projektu Po lekcjach, który z zapałem i werwą realizujemy) przebiegała w naszej szkole impreza andrzejkowa. W krótkiej charakterystyce można by o niej napisać Dla każdego coś dobrego. Uczestnicy mogli zatem skorzystać z oferty wróżbiarek, miłośnicy tańca – pląsać, ile sił na szkolnym parkiecie, a wszyscy chętni – przebrać się w strój będący przenośnią zdrowego stylu życia (tak więc wśród uroczych przemykających tu i ówdzie winogronek oraz innych owoców można było zauważyć sportowców w strojach ulubionych klubów). Nie zaprzeczy jednak nikt, że punktem kulminacyjnym stało się jeszcze inne wydarzenie: niespodzianka od nauczycieli (i Pana M. Kozłowskiego) w postaci przedstawienia zrealizowanego na podstawie utworu Juliana Tuwima „Rzepka”. Trzeba podkreślić, że ów pomysł inspirowany był dwoma powodami - po pierwsze: rzepa to symbol zdrowia, więc spektakl śmiało wpisywał się swą tematyką w program całej imprezy, po drugie: rok 2013 został poświęcony właśnie J. Tuwimowi. Przedstawienie mieli też okazję obejrzeć uczestnicy zakończonego właśnie (a przebiegającego w naszej szkole) kursu zorganizowanego dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Gminie Rzgów oraz zaproszeni goście w osobach wójta gminy – A. Grzeszczaka i radnych, prezesa UTW – A. Krakowskiego, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie – D. Eltman. Zgromadzeni na szkolnym holu goście, rodzice oraz uczniowie mieli nie lada orzech do zgryzienia i wielu z nich zadawało sobie pytanie Kto jest kim?, kiedy kolejne postacie spektaklu wchodziły na szkolną scenę. Śmiech, brawa i okrzyki zdumienia były miodem na serce dla nauczycieli, którzy tym razem przejęli rolę dotąd należącą do uczniów i – bądź co bądź – podlegali ich ocenie. Ta jednak okazała się bardzo łaskawa, bowiem reakcje widowni świadczyły o bardzo dobrym odbiorze nauczycielskiego wytworu.

W takiej oto gorącej, andrzejkowej atmosferze połączyliśmy przyjemne z pożytecznym i przetarliśmy nowe, atrakcyjne szlaki dla naszych działań!

GALERIA i FILM

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZYN i PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

Dnia 29 listopada 2013r. w ramach realizacji programu "WF z klasą" odbył się ANDRZEJKOWY MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZYN z udziałem gimnazjalistek ze Sławska i Rzgowa.

Dnia 28 listopada 2013 roku, w ramach programu „WF z klasą”, odbyły się MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW z udziałem gimnazjalistów ze Sławska oraz Rzgowa. W turnieju odbyły się trzy mecze w których rywalizowały pomiędzy sobą klasy I, II i III.

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Z okazji tego święta ,biblioteka szkolna zorganizowała dla najmłodszych uczniów uroczystość. Każde dziecko przyniosło w tym dniu do szkoły swojego misia – pluszaka i odwiedziło bibliotekę szkolną aby wziąć udział w przedstawieniu przygotowanym przez uczennice klasy V i VI. I tutaj dopiero rozpoczęła się zabawa. Najpierw dzieci zatańczyły z misiami do piosenki "Pokochaj pluszowego misia", później były konkursy i wiersze o misiach. Przybliżona została dzieciom historia pluszowego misia oraz innych bohaterów literackich i filmowych. Na zakończenie  dzieci otrzymały kolorowanki z bohaterami kreskówek oraz słodkie miodowe cukierkismiley

Czytamy Tuwima!

Biblioteka szkolna pragnąc włączyć się w obchody Roku Juliana Tuwima postanowiła zorganizować głośne czytanie wierszy dla uczniów 5 i 6 letnich z Zespołu Szkół  w Sławsku oraz dla dzieci z Punktu Przedszkolnego „Kraina Radości”. Dzieci wysłuchały najbardziej znanych i lubianych wierszy Tuwima tj. „ Lokomotywa”, „ Bambo”, „ Okulary”, „ Słoń Trąbalski”, „O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci”, „ Kotek”.

Spotkanie przebiegało w bardzo wesołej atmosferze i dostarczyło dzieciom wielu niezapomnianych emocji.

GALERIA

Spotkanie z fryzjerką

W pewien listopadowy wtorek jedna z sal lekcyjnych szkoły podstawowej zamieniła się w salon stylistki. Na spotkanie dotyczące zawsze modnych fryzur przyszło ponad 20 uczennic z klas 4 - 6. W doraźnie przygotowanym salonie brylowała zaprzyjaźniona fryzjerka pani Emilia Czerniejewska – mama uczennicy z kl. 2. która oceniła stan włosów chętnych dziewcząt, zaprezentowała najmodniejsze fryzury oparte na warkoczach dobieranych. Początkowo dziewczęta podglądały panią fryzjerkę lub wprawiały się na manekinie, a następnie same próbowały własnych sił, czesząc fryzury sobie nawzajem. Pani Emilia cały czas służyła pomocą i niejednokrotnie sama brała się za czesanie co wymyślniejszych fryzur. Ze spotkania wszystkie osoby wyszły zadowolone, z nadzieją na następny raz, może w drugim półroczu. Pani Emilii Czerniejewskiej serdecznie dziękujemy. Spotkanie w ramach projektu Po lekcjach zorganizowała pani Małgorzata Jankowska. 

Happening kl. III b - Dzień z Niemcami

21 listopada odbył się kolejny happening, tym razem uczniów klasy IIIb, którzy prezentowali państwo - Niemcy.

Mogliśmy podziwiać przedstawienie „Roszpunka” w wykonaniu gimnazjalistek oraz pokaz walk Zakonu Krzyżackiego.

Uczniowie przygotowywali także charakterystyczne potrawy Niemiec, takie, jak: sałatka ziemniaczana (Kartoffelsalat), kiełbasa pieczona (Currywurst) czy szarlotka (Apfelkuchen). Największy popyt był na szarlotkę cheeky  Ponadto pojawiły się informacje na temat zjednoczenia Niemiec, czyli upadek Muru Berlińskiego.

DEBATA „SOS” w Publicznym Gimnazjum w Sławsku

W ramach realizacji programu "WF z klasą" 20 listopada w naszej szkole odbyła się Debata ,,Sportowy Okrągły Stół”. Dyskutowaliśmy o sposobach udoskonalania oraz uatrakcyjniania zajęć wychowania fizycznego jak również zajęć sportowych i rekreacyjnych. W przedsięwzięcie  to zaangażowani byli nauczyciele w-f, wychowawcy  oraz wszyscy uczniowie .5 listopada na godzinach wychowawczych dyskutowaliśmy o potrzebach i oczekiwaniach uczniów odnośnie lekcji w-fu oraz o pomysłach na uatrakcyjnienie i ulepszenie zajęć sportowych.

W Debacie uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych klas - 30 osób, oraz uczniowie, którzy byli obserwatorami debaty – 50 osób. Obecna była  p. dyrektor Iwona Maziarz, koordynator programu W-F z klasą Justyna Frasz - Ignaczak wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego Tomaszem Marcinkiem

Nasza debata miała charakter panelu dyskusyjnego i burzy mózgów. Dyskutowaliśmy o tym, jak teraz wyglądają lekcje w-fu, co uczniom się podoba, co się nie podoba, co można by zmienić.

Plusy lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych

 • przyjazna atmosfera
 • nagradzanie za aktywność
 • solidność nauczycieli
 • różnorodne formy zajęć
 • możliwość wyboru zajęć realizowanych na lekcjach w-fu – 2 godziny  (fakultety)
 • przygotowania do zawodów
 • zajęcia prowadzone na powietrzu
 • mamy dobrą kondycję, zgrabne figury
 • możliwość rozwijania swoich pasji i realizacji zainteresowań
 • treningi piłki siatkowej

 

Minusy lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych

 • zbyt dużo biegania a za mało gier zespołowych zwłaszcza w okresie jesiennym i wiosennym,
 • mało piłki nożnej w grupie chłopców
 • duża liczebność dziewcząt na lekcji w klasie III
 • długie rozgrzewki
 • lekcje wf-u na korytarzu, stary sprzęt
 • mało rozgrywek międzyklasowych
 • mało miejsca w szatni, nieczynne prysznice i toaleta dla dziewczyn
 • wf na pierwszych godzinach i w środku lekcji
 • brak siłowni
 • brak wyjazdów na basen
 • częsty brak lekcji wf-u – zastępstwa w świetlicy

 

W dalszej części dyskusji uczniowie przedstawili swoje pomysły na zmiany, co zrobić by było lepiej:

 • dystrybutor wody przy sali gimnastycznej
 • więcej siatkówki dla dziewczyn w klasie III
 • więcej piłki nożnej dla chłopców
 • mniej biegania
 • zawody międzyklasowe
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 • więcej lekcji przy muzyce
 • wf-y na ostatnich lekcjach
 • mniejsza liczebność grup na wf-ie
 • późniejsze godziny zawodów gminnych, które odbywają się w soboty
 • wyjazdy na halę sportową do Rzgowa (sąsiednia miejscowość)
 • więcej ławeczek w szatni

 

Niestety, nie wszystkie propozycje zmian jesteśmy w stanie wprowadzić, te które możemy musimy rozłożyć w czasie, niektóre będą wiązały się z ponoszeniem niewielkich kosztów finansowych przez uczniów. Te, które na pewno zostaną wprowadzone to: więcej siatkówki dla dziewczyn w klasie III, więcej piłki nożnej dla chłopców, zawody międzyklasowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, więcej lekcji przy muzyce, więcej ławeczek w szatni. Jeśli uczniowie, a przede wszystkim ich rodzice wyrażą zgodę na ponoszenie kosztów finansowych (brak funduszy w budżecie szkoły) to: będzie dystrybutor wody przy sali gimnastycznej i wyjazdy na halę sportową.

Wybraliśmy również zadanie dodatkowe do realizacji, które jest warunkiem otrzymania certyfikatu W-F z klasą. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie testu MiniFit (21-22.11.2013) oraz zorganizowanie ANDRZEJKOWEGO międzyszkolnego turnieju w piłkę siatkową dziewczyn i piłkę nożną chłopców w kategorii klas I, II i III. Zaprosiliśmy do udziału gimnazjum ze Rzgowa. (28 i 29 listopada 2013r). 

Warsztaty biblioteczne

„Zamiar biblioteki nie inny być powinien nad użyteczność.
Jeżeli więc tego się zakładający trzymać zechce,
trzeba iżby czytelników oświeceńszymi i lepszymi czyniła.”
Ignacy Krasicki

 

Już od kilku lat nasza szkolna biblioteka akcentuje w październiku swoje święto. W bieżącym roku szkolnym w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, które przebiegały pod hasłem: „BIBLIOTEKI SZKOLNE – BRAMY DO ŻYCIA", zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów gimnazjum, których celem było przede wszystkim  promowanie biblioteki  w środowisku szkolnym i propagowanie czytelnictwa.

W rozgrywkach wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich. Uczniowie zmagali się w takich konkurencjach jak:

o   Test wiedzy o bibliotece, książkach, źródłach informacji,

o    Kalambury,

o   Dyktando,

o   Autorzy naszych lektur,

o   Frazeologizmy

o   Konkurs plastyczny – „ Wiersz pędzlem malowany”(„ Zmory wiosenne” Bolesława Leśmiana)

Warsztaty przebiegły w atmosferze dobrej zabawy i dużego zaangażowania w otrzymane zadania. Po podliczeniu wszystkich punktów Jury wyłoniło zwycięzców, którymi okazali się uczniowie klas trzecich. Drugie miejsce zajęli uczniowie klas pierwszych , zaś trzecie- uczniowie  klas drugich. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Gratulujemy i zapraszamy za rok smiley

GALERIA

Happening kl. IIb - Dzień z Austrią

14 listopada kl. II b przeniosła nas do Austrii :) 

Dzieki uczniom kl. II b w tym dniu można było spróbować charakterystycznych austriackich dań, wirtualnie podróżować po Wiedniu. Organizatorzy nie zaponieli również o "święcie czekolady" i przygotowali związane z nim konkurencje.

Tego dnia można było "złowić" autograf takich gwiazd jak: Arnold Schwarzenegger czy Thomas Morgenstern. Przysłowiową wisienką na torcie był walc w wykonaniu uczniów, który zapewne dostarczył wiele emocji.

Pamiętaj – nie ma powtórki z egzaminu z życia…  ZADUSZKI POETYCKIE W KOŚCIELE W SŁAWSKU

ZADUSZKI… poetycka modlitwa za tych, którzy odeszli w nieznany świat,   sposobność, aby w pośpiechu codzienności zastanowić się przez chwilę nad istotą śmierci, ale i życia…  Jak co roku sławscy gimnazjaliści dzielili się refleksjami o tajemnicy przemijania i odkrywali w poetyckich strofach to, co dobre i piękne. Padły znamienne słowa: Warto wsłuchać się w ciszę własnego serca i powiedzieć sobie: „Żyję nie tylko dla siebie, ale i dla innych”.  Jak pięknie zaśpiewała Natalia Michalak - Należy żyć z całych sił, bez znieczulenia!  Uśmiechać się do ludzi i pamiętać, że chwila, która trwa, może być najlepszą z naszych chwil, ale może być również ostatnią… 

          Strofy poezji ubarwione muzyką – wzruszającymi piosenkami w wykonaniu również Marceliny Siwik i Michaliny Kutek, której akompaniowała na gitarze Alicja Pietryk, wniosły nastrój filozoficznej zadumy i refleksji nad mijającym czasem i nieodwracalnymi wyrokami losu..., nad własnym życiem, z którego będziemy zdawać najważniejszy egzamin – bez możliwości powtórki... Wypełniony po brzegi kościół świadczy o potrzebie przeżywania takich chwil - z pewnością każdy tam obecny uległ mądrości strof poezji recytowanej sercem młodzieży. Przecież to właśnie wizja śmierci dodaje smaku naszemu życiu – gdyby jej nie było, nie kochalibyśmy życia tak bardzo… Święto Zmarłych i chwile takie, jak Zaduszki Poetyckie, nie muszą czynić nas smutnymi, powinny czynić nas mądrzejszymi… Bo nie ma nic piękniejszego niż życie, zwłaszcza to dobrze przeżyte… 

GALERIA

 

Narodowe Święto Niepodległości oraz "Sławskie Marcinki"

Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć.

Mając na względzie to przesłanie, cała społeczność Zespołu Szkół w Sławsku już od dłuższego czasu czyniła przygotowania, by należycie uczcić 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zapomniano także o postaci rycerza Marcina herbu Zaremba, niegdysiejszego właściciela Sławska i okolicznych wsi.

Od rana uczniowie poszczególnych klas uczestniczyli w zajęciach o tematyce patriotycznej, które przygotowali dla nich wychowawcy. Były wśród nich pokazy filmowe, zajęcia plastyczne, pogadanki, konkurencje wiedzowe. Równolegle z zajęciami odbywał się konkurs wiedzy o Polsce przygotowany przez opiekunów SU Szkoły Podstawowej. Podniosłej atmosferze towarzyszył słodki akcent w postaci rogali symbolizujących równoczesne obchody sławskich „marcinków”.

Rogali – z nadzieniem różanym, sporządzonych według legendarnego przepisu – mogli także skosztować przybyli goście. Autorki tych wypieków – panie z KGW w Sławsku – i tym razem nie zawiodły.

O godzinie 10.00 wszyscy zebrali się w holu szkoły, aby wziąć udział w uroczystym apelu. Zainaugurował go Pan Florian Fryzowicz, nauczyciel, pasjonat historii w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie, przedstawiając prezentację multimedialną związaną z tematyką patriotyczną. Wśród zebranych wielu nie kryło wzruszenia podczas słuchania pieśni żołnierskich oraz podziwiania dzieł malarskich oddających klimat czasów, kiedy Polska – choć odległa, nieobecna na mapach – nadal mieszkała w sercach patriotów. Podniosły nastrój potęgowały biało – czerwone barwy, które pojawiły się na kotylionach uczestników, wykonanych przez uczniów chorągiewkach i kwiatach. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.”, „Ziemio ojczysta, Ziemio jasna (…) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam (…)”,  „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty(…)” – to tylko niektóre hasła, jakie można było odczytać z transparentów przygotowanych przez uczniów każdej z klas.  Dyrektor Zespołu Szkół, Iwona Maziarz, wyraziła
w imieniu wszystkich zebranych ogromną wdzięczność za przeniesienie zebranych w klimat czasów, w których hasło „Bóg. Honor. Ojczyzna.” stanowiło nadrzędną wartość dla każdego Polaka.

Dalsza część uroczystości, prowadzona przez wicedyrektor Zespołu Szkół Marię Bartczak, należała do uczennic Gimnazjum, które zaprezentowały drogę Polaków do wolności, począwszy od nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a skończywszy na obradach Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborach w 1989 r. Stojący na biało - czerwonym tle rycerz symbolizujący Marcina ze Sławska miał okazję wysłuchać także rysu historycznego upamiętniającego tego gorliwego patriotę oraz promotora Sławska i okolic. Zgromadzeni na apelu mogli przekonać się, jak wielkim autorytetem cieszył się Zaremba, który – oprócz sprawowania wielu znaczących urzędów – piastował także zaszczytne miejsce członka rady królewskiej oraz – wystawiwszy prywatną chorągiew – stanął do jednej z największych i najlepiej przez Polaków kojarzonych bitew w historii naszej Ojczyzny – bitwy pod Grunwaldem. Ostatnim punktem uroczystości było wspólne odśpiewanie najbardziej znanych pieśni patriotycznych.

Wójt Gminy Andrzej Grzeszczak, podsumowując uroczystość, podkreślił wartość idei niepodległościowych oraz ogromną wagę pielęgnowania tradycji narodowych i lokalnych.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie odbył się planowany przemarsz – korowód w stronę rzeźby Marcina ze Sławska, jednak udały się tam delegacje, które złożyły w tym miejscu kwiaty i w imieniu całej społeczności oddały hołd rycerzowi. Puentą tego dnia było wypuszczenie na boisku szkolnym 100 balonów w naszych barwach narodowych, których lot miał symbolizować wolność jednostki i narodu.  

GALERIA

 

BRĄZOWI MEDALIŚCI MISTRZOSTW POWIATU W DRUŻYNOWYM BADMINTONIE

5 i 6 listopada odbyły się w Mąkolnie  Mistrzostwa Powiatu Gimnazjów w Drużynowym Badmintonie. Chłopcy i Dziewczęta z Gimnazjum w Sławsku zajęli III miejsce.

"Żywa lekcja" historii

30 października wsiedliśmy w wehikuł czasu i wyruszyliśmy w podróż do starożytności.
Byliśmy świadkami walki legionistów, a niektórzy z nas mieli okazję utworzyć tzw. „żółwia rzymskiego”, czyli popularną wówczas formację bojową. Dreszcz niepokoju przebiegł po skórze tych, którzy zostali wystawieni na targu niewolników, ale chwile strachu  zrekompensowała im możliwość podziwiania replik rzymskiego uzbrojenia. „Żywa lekcja” historii w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej była dla nas nie lada gratką, tym bardziej, że obfitowała w dowcipne sceny i komentarze prowadzących, a przecież „i śmiech niekiedy może być nauką”!

GALERIA

Mistrzostwa Gminy w Drużynowym Badmintonie

Uczniowie Szkół Podstawowych rozgrywali zawody w S.P. w Rzgowie, gimnazjaliści w Z.S. w Sławsku.

XII Gminny Integracyjny Turniej Wiedzowo - Sportowy

Dnia 25 października 2013r. nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Katarzyna Bartosik, Danuta Młodzieniak, Magdalena Kubiak, Ewa Lewandowska i Aleksandra Kubasik zorganizowały w Szkole Podstawowej w Sławsku XII Gminny Integracyjny Turniej Wiedzowo - Sportowy klas trzecich. Brali w nim udział uczniowie ze SP w Rzgowie, Osieczy, Sławska i SP nr 15 w Koninie.

W jury zasiedli: Wójt Gminy Rzgów P. Andrzej Grzeszczak, dyrektor Zespołu Szkół w Sławsku P. Iwona Maziarz, pedagog Szkoły Podstawowej P. Katarzyna Łukasiewicz oraz pielęgniarka szkolna i radna Gminy Rzgów P. Ewa Biernacka. 

Hasło przewodnie tegorocznych zmagań brzmiało: „Uczymy się razem żyć – w szkole i po szkole”. Wśród zadań turniejowych znalazła się prezentacja haseł profilaktycznych w formie pantomimy i krzyżówka profilaktyczna. Ponadto uczniowie tworzyli dekalog bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz demonstrowali umiejętność wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach otrzymanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do współzawodnictwa zagrzewały przygotowane przez każdą klasę okrzyki takie jak: „Droga siostro, drogi bracie, z nami dzisiaj nie wygracie! Sławsk najlepszy jest na świecie, a na pewno już w powiecie!” i „Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Sławsk witamin ma 103”.

Jury, będące pod ogromnym wrażeniem wiedzy i umiejętności uczniów, przyznało każdej z klas maksymalną ilość punktów. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i poczęstunek ufundowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie.

Posumowaniem turnieju były zabawy integracyjne z wykorzystaniem chust animacyjnych, które sprawiły dzieciom ogromną radość.

GALERIA

Happening klasy III a - Dzień z Wielką Brytania!!!

24 października 2013 roku, w ramach Warsztatów Języków Obcych co roku organizowanych w Publicznym Gimnazjum w Sławsku, miał miejsce happening dotyczący kultury oraz historii Wielkiej Brytanii. Prezentację przygotowała klasa IIIa. Na każdej przerwie uczniowie mogli na chwilę przenieść się do Zjednoczonego Królestwa i podziwiać ważne osobistości, a także poznać bliżej rodzinę królewską. Największą atrakcją był konkurs kulinarny, w którym to najmłodsi mogli odkryć tajniki angielskich potraw oraz rozwijać swój talent. Sporym zainteresowaniem cieszyła się wyprawa w poszukiwaniu potwora z Loch Ness. Na pozór łatwe zadanie okazało się nie lada wyzwaniem dla „młodocianych Sherlocków”. Poza tym korytarzami szkoły przechadzały się m.in. takie osobistości jak James Bond, królowa Elżbieta, księżna Kate, a nawet sam Shakespear. Zwieńczeniem dnia był koncert The Beatles oraz One Direction – dwóch brytyjskich boysbandów.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów z klasy IIIa, dzień upłynął w atmosferze zabawy i nauki przez obcowanie z kulturą brytyjską. Specjalnie na tą okazję, typową pochmurną, angielską pogodę, przegoniły promienie jesiennego słońca.

To niezwykłe doświadczenie, zainicjowane przez nasze nauczycielki języków: Panią Joannę Sosnowską i Panią Marzenę Bacherę, na długo pozostanie w pamięci uczniów. Dobrze, że w naszej szkole mogą być organizowane takie projekty, gdyż dzięki nim młodzież ma możliwość zapoznania się z innymi kulturami oraz uczenia się języka w niezwykle atrakcyjny sposób.

A już wkrótce kolejne happeningi dotyczące takich państw jak Niemcy, Austria, Luksemburg, Australia i USA.

Opracowała: Natalia Bartczak (uczennica klasy IIIa)

GALERIA

Warsztaty "Twój Robot"

Słowa Konfucjusza:
Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem,

są mottem kreatywnych warsztatów „Twój Robot”, które odbyły się w naszej szkole 24.10.2013r. Uczniowie klas 0 –VI oraz ich rodzice, mieli możliwość uczestniczyć w bezpłatnych, pokazowych warsztatach z budowy i programowania robotów. Po prezentacji multimedialnej przedstawiającej świat robotów, dzieci mogły sterować robotami zrobionymi przez kolegów z innych szkół, a czworo szczęśliwców, po krótkim egzaminie, otrzymało bezpłatną wejściówkę na zajęcia ,,TwojRobot", które zostały uznane Miejscem Odkrywania Talentów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach roku odkrywania talentów.

Mamy nadzieję, że zajęcia z robotyki będą odbywały się w naszej szkole cyklicznie, ponieważ część uczniów i ich rodzice dołączyli już do grupy pasjonatów.

Więcej informacji na stronie: www.twojrobot.pl

Warsztaty zorganizowane zostały z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego SP w ramach szkolnego projektu wychowawczego "Po lekcjach".

GALERIA

Targi HOBBY​    

   W dniach 19-20 października 2013r. w Poznaniu na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywała się kolejna edycja Salonu Modelarstwa, Zabawek I Gier Planszowych. W trakcie tego wydarzenia można było zagrać we współczesne gry planszowe - od prostszych do bardziej złożonych, wymagających wiedzy ekonomicznej. Organizatorzy Festiwalu zadbali o atrakcyjne nagrody dla najlepszych graczy. Targi HOBBY zorganizowały  również warsztaty komiksowe dla starszych i młodszych oraz spotkania z twórcami komiksów. Ten październikowy weekend był również szansą na poszukanie nowej pasji – na terenach MTP odwiedzić można odbywające się w tym samym czasie: Targi Akwarystyki i Terrarystyki AQUAZOO, Targi Rozrywki Elektronicznej POZNAŃ GAME ARENA oraz druga edycja Targów Zabawek i Artykułów dla Dzieci HAPPY BABY. 

        Uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Jankowskiej oraz Ewy Lewandowskiej  już po raz piąty wybrali się na targi. Frajdą był nie tylko pobyt i zwiedzanie hal wystawowych, ale również sama podróż pociągiem Kolei Wielkopolskich szynobusem „Elf”. 19 października 2013r. w sobotę o umówionej godzinie rodzice przyprowadzili  uczniów na miejsce zbiórki – dworzec PKP w Koninie. Pociąg InterRegio odjechał zgodnie z rozkładem o 11.08. W czasie podróży pociągiem, na prośbę nauczycieli, kierownik pociągu przeprowadził krótkie zajęcia dotyczące pracy kolejarza, zasad sprawdzania i kupowania biletu oraz zachowania bezpieczeństwa i kultury podróżowania. Ok. godz. 12.35 grupa dotarła do kas targów. Każdy otrzymał bilet i samodzielnie przeszedł przez bramki. W godzinach między 13.00 a 15.30 zwiedzano  hale wystawowe związane z kolekcjonerstwem, modelarstwem, grami towarzyskimi oraz targi zabawek – młodsi i targi rozrywki elektronicznej – starsi. Chętni uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach i zajęciach manualnych. Na zakończenie pobytu  na targach uczestnicy wycieczki zwiedzili halę turystyki, gdzie  obdarzeni zostali wieloma prezentami oraz folderami, czasopismami czy ulotkami. Na zakończenie pobytu w Poznaniu każdy uczeń otrzymał ciepłą kanapkę (w cenie wycieczki). Zgodnie z rozkładem  o 16.45 pociąg ruszył  do Konina, gdzie rodzice odebrali dzieci. Wycieczka przebiegła bez żadnych zakłóceń ku zadowoleniu wszystkich uczestników. W przyszłym roku też będą targi…

Bijemy rekord z WOŚP

16 października uczniowie Szkoły Podstawowej włączyli się w akcję  WOŚP mającą na celu ustanowienie rekordu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 154 uczniów z klas 0-VI, nauczyciele, rodzice oraz sołtys wsi p. Wiesław Czaja, pod czujnym okiem pielęgniarki p. Ewy Biernackiej, na fantomach otrzymanych od Fundacji WOŚP, przez pół godziny (od 12:00 do 12:30) wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową.
                                                                                                Koordynator akcji E.Lewandowska

http://www.youtube.com/watch?v=N0aeSeLNnFU

GALERIA

Rajd z PTTKa  "Ziemniaki w mundurkach"

Pod takim hasłem odbył się w niedzielę 13 października 2013r. jesienny rajd, na który wybrała się z naszej szkoły 15 osobowa grupa uczniów pod opieką p. Małgorzaty Jankowskiej. Dzięki uprzejmości organizatorów spod szkoły uczestników na trasę raju zabrał autobus MZK. Tym razem odwiedziliśmy gminę Ślesin. Jesienna wyprawa połączona została ze wspomnieniem bitew z 1863 roku. W trakcie rajdu przemierzyliśmy około 4 km przez lasy w okolicach Ślesina. Co zaradniejsi, po drodze zbierali grzyby. Rekordzistą został Wojtek Leszczyński, który do domu zawiózł ich całą czapkę. Spacer zakończyło ognisko, przy którym  można się było nie tylko ogrzać, ale też upiec kiełbasę i ziemniaki. Ponadto wszyscy uczestnicy raju poczęstować się mogli kiszką ziemniaczaną oraz tradycyjną pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem. Pogoda dopisała, choć przez chwilę padał deszcz, który „przeglądał się” promieniach słońca. Niedzielny rajd był inauguracyjną działalności powstałego w szkole koła turystycznego.

GALERIA

 

"Matematyka na budowie"

10 października 2013r. uczeń klasy III b Mateusz Koperski brał udział w międzyszkolnym konkursie "Matematyka na budowie" organizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Koninie. Niestety Mateuszowi zabrakło niewielu punktów do zajęcia III miejsca.

Mimo tego gratulujemy wysokiego wyniku.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego  - tornistry szkolne

Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children. WHO Collaborative Study 2010),  z których wynika, że 4 godziny i więcej  spędza codziennie w domu:

 •     25,9% badanych uczniów przy odrabianiu lekcji,
 •     22,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w tygodniu,
 •     44,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w dni wolne od szkoły,
 •     27,3% korzysta z komputera.

Tylko 35,5% utrzymuje aktywność fizyczną na zalecanym poziomie, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak  prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia,
 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy,
 • wskazane jest podjęcie przez rodziców współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
 • noszenie dodatkowych słowników i książek,
 • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
 • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
 • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
 • rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach.

Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

Indywidualne Biegi Przełajowe

5 października odbyły sie w Sławsku MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. 

Więcej informacji w zakładce Sport

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca

Zabawę z okazji Dnia Chłopca zorganizowali ustępujący oraz nowo wybrany Samorząd Uczniowski. Sprzętu nagłaśniającego użyczył na dyskotekę pan Sławek Kaliszewski, a prowadzili ją, z doskonałym wyczuciem muzycznym, uczniowie z gimnazjum: Gerard i Igor. Dziewczęta z kl. IV- VI przygotowały dla chłopców liczne konkursy, m.in.: umiejętności tanecznych, refleksu w ubieraniu kurtki przez partnerów w tańcu, rozpoznawania smaków, łowienia jabłek z wody tylko za pomocą ust, picia wody przez słomkę, itp. Zwycięzcami konkursów zostali: Karol z kl. 6 (łowienie jabłek), Baretek z kl. 6 (picie przez słomkę), Eryk z kl. 6 (taniec z kurtkami), Hubert z kl. III i Kuba z kl. IV w rozpoznawaniu smaków. Nagrody w konkursach ufundował sklepik szkolny. Wszyscy, którzy przyszli na dyskotekę mali i więksi, młodsi i starsi, bawili się znakomicie. Opiekę na dyskotece sprawowali wszyscy wychowawcy klas oraz pedagog szkolny. 

Gra terenowa i ognisko

Dla wszystkich uczniów realizujących szkolny projektu Przygoda z przyrodą 1 X 2013r. odbyła się gra terenowa. Każdy uczestnik otrzymał mapkę lasów Branna i Kowalewka i musiał pokonać trasę na niej wyznaczoną. Ponadto miał po drodze do wykonania kilka zadań. Kłopoty zaczęły się już na starcie, gdzie trzeba było określić kierunki świata. Potem było już znacznie lepiej: wszyscy rozpoznali drzewa rosnące w naszych lasach, wykazali się umiejętnościami w liczeniu, niestety (dla środowiska) sporządzili listę śmieci napotkanych po drodze, wykonali zdjęcia uwieczniając na nich piękno naszych terenów zielonych lub szkody spowodowane przez brak świadomości ekologicznej człowieka. Uczniowie wykazali się również mniejszą lub większą celnością w rzutach szyszkami do tarczy. Taka forma aktywności bardzo się uczniom podobała. Następne zajęcia terenowe w grudniu.

Po grze terenowej wszyscy uczniowie klas 4 - 6 spotkali się na ognisku w Brannie, które pomógł przygotować pan Jacek Bartosik – rodzic uczennicy z kl. IV. W chłodne popołudnie wszyscy chętnie grzali się przy jego cieple oraz z apetytem zajadali upieczone nad ogniem kiełbaski. Ci, których rozpierała energia, korzystali z placu zabaw oraz gry w piłkę siatkową i nożną. Ognisko zorganizowane zostało z okazji Dnia Chłopca. 

Pierwszoklasiści zawitali w Szkole Magii!

Publiczne Gimnazjum w Sławsku już po raz kolejny zorganizowało  „otrzęsiny”, czyli uroczystość oficjalnego, choć oczywiście symbolicznego przyjęcia uczniów klas pierwszych w szeregi całej braci uczniowskiej. W tym roku osobami witającymi byli uczniowie Hogwartu, czyli Harry Potter, Ron i Hermiona, którzy zaprosili najmłodszych gimnazjalistów na niezwykle ciekawe lekcje – zielarstwa, eliksirów i popularną w świecie czarodziejskim grę sportową – quidditcha.  Związane z nimi były oczywiście równie niezwykłe konkurencje i zadania – rozpoznawanie – dotykiem! – różnorodnych ziół – pokrzywy, ostu, jeżyny, kaktusa…, granie w piłkę… na miotle, no i oczywiście próbowanie magicznych eliksirów!

           W ten wyjątkowy świat wprowadzili pierwszoklasistów  młodzi aktorzy z koła teatralnego, nad którym opiekę sprawuje pani Monika Frasz. Aby ceremonii stało się zadość,  pani wicedyrektor – Maria Bartczak – w asyście wychowawczyń – pani Katarzyny Marchwickiej i pani Ewy Witczak – za pomocą klucza do Szkoły Magii – pasowała pierwszoklasistów na pełnoprawnych członków naszej szkoły.

           Tego typu szkolne imprezy pokazują, że proces adaptacji pierwszoklasistów w nowej szkole może przebiegać bezboleśnie
i w atmosferze dobrej zabawy – nie tylko widzów, ale przede wszystkim jej najważniejszych uczestników, którym życzymy
w nowej szkole POWODZENIA!

Ślubowanie uczniów klasy I

Dnia 30 września 2013 r. w Zespole Szkół w Sławsku o godz. 9.00 odbyło się ślubowanie klasy pierwszej.

Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Powitała zaproszonych gości: dyrektora Zespołu Szkół panią Iwonę Maziarz, wicedyrektor panią Marię Bartczak, nauczycieli oraz rodziców i uczniów.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Wychowawczyni klasy pierwszej zapoznawała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Uczniowie przygotowali na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Mimo stresu związanego z pierwszym publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem.  Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania pierwszoklasiści wykonali bardzo dobrze.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Dyrektor Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez uczniów klasy II.

Po uroczystości dzieci wraz z wychowawczynią i rodzicami udały się do swojej klasy na słodki poczęstunek

Następnie wraz z rodzicami posadziły przed szkołą symboliczne drzewko na pamiątkę ślubowania.

                                                            

GALERIA

„SAMORZĄDOWCY MAJĄ GŁOS” - wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30 września  miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum w Sławsku, które odbyły się w myśl akcji „Samorządowcy mają głos”. Akcja ta prowadzona jest przez Koalicję samorządów uczniowskich (Centrum Edukacji Obywatelskiej), a jej celem jest wzmocnienie pozycji samorządów uczniowskich w Polsce. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami opracowanymi przez Koalicję.

W wyniku głosowania wyłoniono przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, którą została po raz kolejny

Agnieszka Lewandowska.

Samorząd uczniowski będą również tworzyli:

Michalak Natalia, Majkowska Sara, Świerczewska Kinga, Dzióbczyński Kacper, Andrzejak Emilia, Andrzejewska Izabela, Bartosik Dominika, Goińska Karina, Pietryk Alicja, Puchalska Patrycja i Perczyńska Aleksandra.

Opiekunkami samorządu zostały Justyna Frasz-Ignaczak i Joanna Sosnowska.

 

Powołanie SKTK PTTK w Zespole Szkół

24 września 2013r. o godz. 16.30 w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Oddziału PTTK w Koninie panem Markiem Chlebickim, na które przyszli przede wszystkim miłośnicy wędrówek pieszychNasz gość z pasją opowiadał o swoich wrażeniach z uprawiania turystyki, przywoływał najciekawsze wspomnienia. Opowiadał również o walorach turystycznych naszej najbliższej okolicy. Przy jego pomocy na spotkaniu powołane zostało Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze PTTK w Zespole Szkół w Sławsku. Pan Marek podarował nam wiele atrakcyjnych pomocy w postaci map, przewodników, ciekawych książek. Na dzień dzisiejszy koło liczy 21 członków, w tym dwie opiekunki p. M. Jankowska oraz p. E. Lewandowska. Wszystkim członkom koła po podpisaniu deklaracji przystąpienia do PTTKa wydane zostaną stosowne legitymacje. Wszyscy otrzymają książeczki potwierdzające zdobywanie odznak PTTK. W planach Koła wiele atrakcji. Trwa konkurs na nazwę koła, a pierwszy rajd już 13 października 2013r. Zapraszamy. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 24.09.2013r. w naszej szkole odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Sławsku na rok szkolny 20013/2014. Uprawnieni do oddania głosów byli uczniowie klas I – VI oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Komisja, w której skład weszły: p. Katarzyna Łukasiewicz, p. Aleksandra Kubasik, po otwarciu urny obliczyła głosy, według których wyniki wyglądają następująco:

wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego:

kl.IV

 •  Bolewska Julia -55 głosów
 • Tyczkowski Wiktor- 51 głosów

 

kl. V

 • Jankowska Malwina- 57 głosów
 • Mazur Patryk- 49 głosów

 

kl. VI

 • Janc Aleksandra- 49 głosów
 • Karmowska Julia- 73 głosy
 • Klamrzyńska Monika- 33 głosy

 

wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

NAUCZYCIELE KL. I-III

 • Bartosik Katarzyna- 34 głosy
 • Kubiak Magdalena- 18 głosów
 • Lewandowska Ewa- 62 głosy
 • Młodzieniak Danuta- 9 głosów

 

      NAUCZYCIELE KL. IV-VI

 • Bartman-Zawistowska Katarzyna- 13 głosów
 • Jankowska Małgorzata- 42 głosy
 • Kopczyński Przemysław- 27 głosów
 • Pietryk Justyna- 38 głosów
 • Zielińska Katarzyna- 3 głosy

 

Przewodniczącą SU Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2013/2014 została Julia Karmowska, a opiekunkami Panie Małgorzata Jankowska i Ewa Lewandowska.

Sztafetowe Biegi Przełajowe

21 września 2013r. w Sławsku odbyły się MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH.

Więcej informacji w zakładce Sport

VI Konińska Masa Rowerzystów

W sobotę września, czyli 21.09.13r. odbyła się VI Konińska Masa Rowerzystów -  Konin bez samochodu. Na zbiórkę o godz. 8.15 stawiło się 19 uczestników – reprezentantów naszej szkoły (wśród nich uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły oraz absolwenci).  Tegoroczny rajd startował z siedziby WORDu na ul. Zakładowej.  Przed godz. 10 oficjalnie otworzył go Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. Trasa prowadziła miłośników rowerów do Lichenia. Po drodze przejeżdżaliśmy przez Wolę Łaszczową, Gosławice oraz Wieruszew. W Licheniu na plaży czekał na nas ,i innych cyklistów, gorący posiłek i specjalne atrakcje. Dzień Bez Samochodu połączono również ze Światowym Dniem Pokoju i z tej okazji w niebo wypuszczono gołębie. Droga powrotna wiodła przez Grąblin, Anielew i Rudzicę, a meta rajdu ustanowiona została koło hali Rondo. Po krótkim odpoczynku grupa wyruszyła do Sławska. Łącznie zrobiliśmy 45km!!! Już czekamy na przyszły rok.

Sprzątanie świata – Polska 2013

Tegoroczna, 20-ta już, akcja rusza pod hasłem Odkrywamy Czystą Polskę.

Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Akcja „Sprzątania świata” niech się stanie pretekstem do tego, aby każdego dnia, na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Pod naporem codzienności tak łatwo zapomnieć o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.

W naszej szkole akcja Sprzątanie świata – Polska 2013  odbyła  się w piątek 20 września 2013r. Rozpoczęła się krótkim apelem, na którym zaprezentowane były scenki  nt. dbania o czystość środowiska lub ekologicznego życia domowego. Dramę przygotowali uczniowie realizujący projekt Przygoda z przyrodą.  Następnie uczniowie kl. 1- 3 posprzątali teren wokół szkoły, starsi uczniowie ul. Okólną oraz Konińską w stronę Branna i Rzgowa, Gimnazjaliści sprzątali okolice nad Wartą oraz centrum Sławska. Wszystkim uczniom i nauczycielom  dziękujemy za zaangażowanie.

Informacja o konkursach koordynowanych i nadzorowanych przez MEN

W roku szkolnym 2013/2014 Wielkopolski Kurator Oświaty organizuje nastepujące konkursy:

 • dla uczniów szkół podstawowych
  1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  2. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
  3. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
 • dla uczniów gimnazjum
 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Jezyka Angielskiego
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

olimpiady:

 1. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 2. Olimpaida Jezyka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 3. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

 

W/w przedsięwzięcia mają na celu odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.

Spotkanie z ks. profesorem Bagrowiczem

16 września 2013 roku w Zespole Szkół w Sławsku gościł ks. Jerzy Bagrowicz -  profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademii Teologii Katolickiej i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 Ks. Jerzy Bagrowicz  urodził się 19 czerwca 1938 r. w  Gogolinie Starej, pow. Konin. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie  w 1956 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które ukończył w 1962 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku z rąk biskupa włocławskiego Antoniego Pawłowskiego. W latach 1962-1964 pracował jako wikariusz w Sieradzu, następnie przez rok w Stawiszynie. Od 1969 do 1972 roku pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych we Włocławskim Seminarium Duchownym. W latach 1973-1993 był duszpasterzem niewidomych w diecezji włocławskiej.

W latach 1965-1970 studiował katechetykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Naukę zakończył zdobyciem tytułu doktora. W latach 1972-1973 studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego ATK, w 1995 - doktora habilitowanego UMK, a rok później tytuł profesora nadzwyczajnego UMK..

Od 1975 r. jest członkiem redakcji Ateneum Kapłańskiego, a w latach 1978-1997 był redaktorem naczelnym.

Pełni funkcję rzeczoznawcy do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych w imieniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W czasie spotkania z uczniami klas IV – VI oraz klas I – III gimnazjum ksiądz profesor przedstawił aktualną ofertę edukacyjną UMK w Toruniu oraz przekazał drobne upominki. 

"Narodowe czytanie Fredry"

 

Aleksander Fredro - w tym roku przypada 220 rocznica urodzin pisarza (1793 – 2013). Z tej okazji, na terenie całego kraju, z inicjatywy Prezydenta RP, odbyła się ogólnopolska akcja czytania dzieł Aleksandra Fredry – najwybitniejszego polskiego komediopisarza doby romantyzmu, poety, autora pamiętników.

           Duch Aleksandra Fredry unosił się nad całym krajem – powiedział Prezydent Bronisław Komorowski na zakończenie tegorocznej akcji „Narodowego Czytania”. Ducha Fredry nie zabrakło także w Zespole Szkół w Sławsku. Sołtys - Pan Wiesław Czaja - przeczytał bajkę „Koguty”,  przewodnicząca KGW – Pani Teresa Kwiatkowska – „Bajeczkę o osiołku”, a „Cygan i baba” zabrzmiał w wykonaniu gminnych bibliotekarzy – Pani Doroty Eltman i Pani Alicji Drop. Nie zabrakło też włodarza Gminy Rzgów – Pana Andrzeja Grzeszczaka, który wraz z radną – Panią Ewą Biernacką – przeczytał bajeczkę „Trzeba by”. Popis umiejętności teatralnych i recytatorskich dały także gimnazjalistki – Natalia Michalak, Marcelina Siwik i Dominika Grabowska wystąpiły we fragmencie „Zemsty”. Cześnik dyktujący list Dyndalskiemu rozbawił wszystkich. Uwieńczeniem spotkania była „Małpa w kąpieli” oraz „Paweł i Gaweł” w wykonaniu Pani Hanny Kubackiej – Kujawińskiej – instruktora do spraw recytacji CKiSz w Koninie, która przeprowadziła też krótkie  warsztaty recytatorskie.

           Atrakcyjna forma spotkania – ciekawi goście i czytane przez nich teksty, scenka, prezentacja multimedialna, warsztaty recytatorskie, a wszystko to w pięknej scenografii… -  „Narodowe Czytanie” w Zespole Szkół w Sławsku z pewnością można uznać za udane.  Kolejna edycja już za rok. Tym razem Henryka Sienkiewicza, którego Bronisław Komorowski nazwał „wielkim reżyserem narodowej wyobraźni i tożsamości”.

           

galeria

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Dnia 02.09.2013 o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Sławsku odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Wszystkich serdecznie zapraszmy.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć