Nawigacja

Partnerzy

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor
Czwartek 26.04.2018

Mapa

Partnerzy

INFORMACJE

Dzień Ziemi 2018

Dzień Ziemi 2018

Zakończmy zanieczyszczenie plastikami

W związku z obchodzonym na całym świecie Dniem Ziemi, zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w quizie z nagrodami! Poniżej znajduje się plik, który należy pobrać. Dokument ten zawiera informacje na temat zanieczyszczeń środowiska wywołanych odpadami plastikowymi. Po zapoznaniu się z tekstem uczniowie przechodzą do rozwiązania quizu poprzez platformę QUIZIZZ:

1. wpisz w pasek przeglądarki join.quizizz.com

2. podaj unikalny kod quizu 970670

3. podaj swój login – koniecznie imię i nazwisko oraz klasę (w celu weryfikacji wyników oraz wyłonienia zwycięzcy)

4. … i poprawnie odpowiedz na 18 pytań.

Uwaga!

 • Pytania dotyczą przeczytanego tekstu oraz ogólnej wiedzy
  na temat ekologii.
 • Liczy się czas – im szybsza odpowiedź tym więcej punktów
  na koncie.
 • Osoby z najwyższymi notami otrzymają nagrody rzeczowe!
 • Test jest dostępny dla uczniów tylko do godziny 2200 
  23 kwietnia 2018 r.

DZIEŃ ZIEMI - informacje

Powodzenia!

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych - KRUS

Informujemy o możliwości wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dzieci ubezpieczonych rolników

KRUS w Koninie

Informacja o naborze do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Sławsku ogłasza nabór uczniów do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci z rocznika 2011.
Druk zgłoszenia ucznia z obwodu szkoły do klasy I oraz wniosek o przyjęcie do klasy I ucznia spoza obwodu można pobrać
ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Wypełnione zgłoszenie ucznia/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie
03 kwietnia – 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Wykaz kandydatów przyjętych do klasy I zostanie opublikowany:
 19 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Uwaga Rodzice!

Informuję, że w sekretariacie szkoły są dostępne
do pobrania dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2018/2019.

 

                Iwona Maziarz

     Dyrektor Szkoły Podstawowej

   im. K. Makuszyńskiego w Sławsku

Projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K O Si” – informacja dla uczniów kl. III gimnazjum, rodziców uczniów kl. III gimnazjum oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Sławsku.

Projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K O Si” jest realizowany przez Powiat Koniński z siedziba w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62 – 510 Konin w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Sławsku, ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów w terminie od 1 września 2017 do 31 lipca 2019r. i obejmuje uczniów kl. III gimnazjum.

Wsparcie dla uczniów dotyczy:

1) Organizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, tj.

a) koło zainteresowań z chemii: 1 x w tygodniu po 2 h lekcyjne,

b) warsztaty naukowe z geografii: 1 x w tygodniu po 2 h lekcyjne,

c) zajęcia wyrównawcze z matematyki: 1 x w tygodniu po 2 h lekcyjne,

d) udział w projekcie edukacyjnym w zakresie biologii przy tworzeniu modeli: 1 x w tygodniu  po 2 h x 2 razy w miesiącu,

e) zajęcia laboratoryjne z fizyki – wyjazd na zajęcia laboratoryjne (5h) prowadzone metoda eksperymentu,

f) warsztaty z języka angielskiego – w okresie wakacji.

2) Wsparcia indywidualnego uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych, tj.:

a) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 1 x w tygodniu x 2h,

b) logopedia: 1 x w tygodniu x 45 minut,

c) zajęcia socjoterapeutyczne: 1 x w tygodniu x 1 h

d) zajęcia psychoedukacyjne 1 x w miesiącu x 2h x 1 uczeń

3) doradztwa edukacyjno – zawodowego, polegającego na indywidualnym doradztwie: każdy uczeń x 5 h w edycji; ponadto lekcje z zawodowcami, spotkania w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie.

Wsparcie dla nauczycieli dotyczy:

  1) studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej – 1 osoba

  2) szkoleń w zakresie:

a) nowoczesnych metod nauczania – 3 osoby

b) kompetencji wychowawczych – 2 osoby

c) współpracy z dziećmi i rodzicami z rodzin dysfunkcyjnych – 2 osoby

Ponadto w ramach Projektu powstanie pracownia biologiczno – chemiczna wyposażona w zestaw multimedialny (projektor, tablica interaktywna, laptop) oraz liczne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z biologii i chemii.

Poniżej znajduje się Regulamin Rekrutacji Nauczycieli z załącznikami oraz Regulamin Rekrutacji Uczniów z załącznikami.

Proszę nauczycieli Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Sławsku o składanie ofert w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami z chemii, geografii, matematyki oraz specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami w terminie do 10 października 2017r. godz. 12:00 mailowo na adres szkoły gim.slawsk@op.pl.

Proszę uczniów kl. III gimnazjum o zgłaszanie się do gabinetu dyrektora w celu zadeklarowania udziału w w.w. zajęciach w terminie do 12 października 2017r.

Iwona Maziarz

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego

w Sławsku

Regulamin Rekrutacji Nauczycieli

Zalacznik_nr_1_rekrutacja_nauczycieli.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_uczestnika_n-l.docx

Regulamin Rekrutacji Uczniów

Zalacznik_nr_1_uczniowie_Kopalnia_kompetencji.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_ucznia_Kopalnia_kompetencji.docx

Uwaga - KARTY DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2017/2018

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy  lub w sekretariacie do dn. 6 września 2017 r.

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) informuję, że dla dzieci z obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, tj. miejscowości: Sławsk, Kowalewek, Branno, od 01 września 2017 r. miejscem realizacji obowiązku szkolnego jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku.

Powyższe dotyczy uczniów kl. I – VIII.

Uczniowie kl. II i III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 realizują obowiązek szkolny jak dotychczas.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

KLASA I

 

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

MONOGRAFIA

 

W sekretariace Zespołu Szkół w Sławsku

można zakupić monografię "100 lat oświaty w Sławsku" 

cena monografii - 15 zł

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć