Nawigacja

O szkole

Historia

Oświata w Sławsku sięga swymi korzeniami roku 1915. Rodzice, którzy mogli pozwolić sobie na opłatę kształcenia swych dzieci, posyłali je do jednoklasowej szkoły powszechnej prywatnej. W roku 1918 szkoła ta przekształciła się w Państwową Publiczną Szkołę Powszechną. W roku 1919/20 nazwa szkoły brzmiała: Szkoła 2-klasowa 4- oddziałowa Powszechna w Sławsku.
   W następnych latach zmieniała się liczba oddziałów, zwiększała się liczba uczniów.
   W roku szkolnym 1923\24 rozpoczęła pracę pani Maria Rogowska, nauczycielka znana kilku pokoleniom mieszkańców Sławska. Sale lekcyjne wynajmowano od mieszkańców wsi. W roku szkolnym 1933/34 rozpoczęły działalność pierwsze organizacje szkolne: Sklepik Uczniowski, Szkolne Koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W roku szkolnym 1936/37 rozpoczęła pracę pani Serafina Grochocińska. W tym samym roku zorganizowano SKO.
   15.09.1939 roku do Sławska wkroczyli Niemcy. Dotychczasowy kierownik szkoły Nicetas Diaczyszyn nie dbał o dobro i majątek szkoły, niszczył pomoce naukowe, sprzyjał działaniom Niemców, mającym na celu usunięcie języka polskiego ze szkoły. Podczas wojny prowadzono z przerwami zajęcia lekcyjne, ale w duchu niemieckim. W lutym 1945 roku organizacją szkoły zajęła się pani Serafina Grochocińska. W pracy tej ofiarnie pomagali rodzice i dzieci. Na plebanii pozostała sala szkolna poniemiecka, którą przystosowano do pracy szkolnej dla 125 dzieci.
   Od roku 1950/51 długoletnim kierownikiem szkoły został pan Jerzy Janicki. Nauka rozpoczęła się w pałacu byłego dziedzica Kundego.
W roku 1955/56 pracę w szkole rozpoczęła pani Michalina Pęcherzewska, nauczycielka, która życie swe związała ze Sławskiem na zawsze.
W roku 1962/63 pracę w naszej szkole podjął pan Tomasz Olejniczak były Kurator Oświaty oraz pan Stanisław Niciński, który przepracował tutaj 30 lat.

   Od 1.09.1984 r. funkcję dyrektora szkoły powierzono panu Kazimierzowi Balcerzakowi,  od 1.09.1990 r. mgr Halina Winowska, a  od do chwili obecnej pełni tę funkcję mgr Maria Król.
   Z kronikarskich notatek szkolnych wynika, że w historii sławskiej szkoły zawsze bardzo żywe były wydarzenia narodowe. Bardzo uroczyście obchodzono rocznice państwowe, organizowano liczne akademie, wieczornice, apele, dbano o patriotyczne wychowanie młodzieży.
   Na przełomie roku 1985/86 powstał projekt budowy nowej szkoły. Patronat nad budową objęło Przedsiębiorstwo PBROL - Konin. Ze względu na brak środków finansowych na dzień 1.09.1992 r oddano do użytku jeden segment szkoły z 6 izbami lekcyjnymi. W sierpniu 1992 roku uczniowie, nauczyciele i rodzice cały wolny czas poświęcili na przygotowanie oddanej części szkoły do uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 1.09.1992 roku rozpoczęliśmy w nowych murach. Stało się to dzięki zaangażowaniu i staraniom władzy kuratoryjnej i gminnej, dzięki pracy budowniczych.
   Rok 1993 to dalszy ciąg prac budowlanych przy wykończeniu frontalnego, głównego segmentu szkoły. Członkowie SKS-u zajęli się urządzaniem boiska szkolnego, a harcerze zadrzewianiem terenu wokół szkoły. Rok 1993/94 rozpoczęliśmy w następnych izbach lekcyjnych.
   Radość z pięknych sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, przestrzennych korytarzy, szatni, coraz większej ilości pomocy naukowych ułatwiających uczniom zdobywanie wiedzy nie wystarczyła nam. We wrześniu 1996 roku podjęliśmy decyzję, że nadszedł kres bezimienności naszej szkoły. Czas , aby ta wspaniała placówka miała swego patrona, który pmagałby nam w pracy wychowawczej, we właściwym ukierunkowaniu zachowań i postaw uczniowskich. Rozpoczęto analizę wspaniałych postaci. Nauczyciele wraz ze społecznością uczniowską, rodzicami p odjęli się pracy nad twórczością i postawami Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Janusz a Korczaka, Kornela Makuszyńskiego. Wiedza zdobywana w czasie wielomiesięcznej pracy na temat wymienionych postaci zakończyła się demokratyczną decyzją, że patronem szkoły zostanie Kornel Makuszyński. Pisarz, który zbudował cały świat z uśmiechów, dał swemu światu pogodne niebo i pogodnych ludzi. Imponuje młodym znajomością ich spraw, odczuć i przeżyć a jego bohaterowie napawają optymizmem i wiarą w ludzką szlachetność. Język, jakim pisał - żywy, zrozumiały, dowcipny - sprawia, że jego utwory wciąż należą do kręgu najpopularniejszych. Świat Makuszyńskiego to świat naszych marzeń i naszych uśmiechniętych snów. Był jednym z tych, którzy dobroć utożsamiali z mądrością, a talent z charakterem, którzy wiedzieli, że nie można być wielkim pisarzem, będąc złym człowiekiem.
Wierzymy, że to on K.Makuszyński, będzie nas zachęcał do szukania radości i szczęścia w zwykłym, codziennym życiu, w szarych dniach, niepozornych chwilach. Jego patronat pozostanie zawsze dla nas jak wyciągnięta serdecznie ręka.
   Obecnie w budynku Szkoły Podstawowej mieści się nie tylko 6-cio klasowa Szkoła Podstawowa, ale też od 1.09.1999 r.to miejsce nauki Publicznego Gimnazjum w Rzgowie, które od  zmieniło nazwę na Publiczne Gimnazjum w Sławsku.

Od 1.09.2010r. funkcjonujemy jako Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Sławsku.

Od 1.09.2017r. funkcjonujemy jako Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć