Nawigacja

 • „FESTIWAL WIEDZY I BADAWCZYCH INSPIRACJI” w Szkole Podstawowej w Sławsku

  W dniu 13 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku miał miejsce niecodzienny event zorganizowany przez konińską Fundację „Wiosna w sercu”, która pozyskała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego środki na zorganizowanie dla dzieci  „Festiwalu Wiedzy i Badawczych Inspiracji”. W ramach przeprowadzonych warsztatów czwartoklasiści uczestniczyli w zajęciach z robotyki ucząc się podstaw programowania robotów na bazie klocków Lego oraz uczestniczyli w prezentacji eksperymentów, doświadczeń z dziedziny chemii i fizyki. Dzieci bawiły się fantastycznie o czym świadczą  ich roześmiane twarze i oczy pełne zachwytu.

  J. Sosnowska

  GALERIA

 • NOC ZAWODOWCÓW

  5 października uczniowie klas ósmych i trzeciej gimnazjum uczestniczyli w "Nocy zawodowców" zorganizowanej w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Uczniowie wzięli udział w licznych warsztatach i pokazach prezentujących wybrane zawody, m. in. mechanik samochodowy, kucharz, technik informatyk, murarz, fotograf, geodeta, fryzjer i wiele innych. Wyjazd został zorganizowany przez p. J. Frasz - Ignaczak, opiekunkami były p. K. Marchwicka i p. K. Zielińska.

  GALERIA

 • Źródełko - dostępne dla wszystkich.

  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku – pierwsza w Gminie Rzgów – z ujęciem wody pitnej dla uczniów! Niech reklamują sobie słodkie napoje. A my mądre dzieci i tak wiemy swoje. Najlepsza na świecie jest właśnie woda! Od dziś źródełko codziennie nam ją da! Od dziś, czyli od 5 października 2018 roku, kiedy to uroczyście i oficjalnie oddano do użytku w Szkole Podstawowej w Sławsku – źródełko wody pitnej, co spowodowało wśród uczniów – często spragnionych – zwłaszcza po lekcjach wychowania fizycznego – ogromną radość i zadowolenie. Urządzenie to zostało ufundowane przez Pana Stanisława Gralaka Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych w Koninie. Otwarcia źródełka dokonali Pan Grzegorz Matuszak – Wójt Gminy Rzgów, Pani Jolanta Szaraszek – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy oraz Pani Dyrektor Szkoły – Iwona Maziarz. Uczniowie z klasy Va przedstawili w formie krótkiej części artystycznej walory zdrowotne wody. Również piosenka w wykonaniu uczniów z klasy IVa stanowiła doskonałą zachętę do spożywania wody na co dzień i korzystania przez uczniów z nowego urządzenia w naszej szkole. Dwoje uczniów z klasy III gimnazjum złożyło podziękowania Panu Grzegorzowi Matuszakowi – Wójtowi Gminy Rzgów oraz Pani Jolancie Szaraszek – Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Gminy za promowanie zdrowego stylu życia w naszej placówce.

  GALERIA

 • Kreatywne zajęcia z klockami LEGO.

  4 października klasy I – III uczestniczyły w pilotażowych, kreatywnych zajęciach budowania z klocków LEGO, organizowanych przez Bricks 4 Kidz w Koninie, których głównym celem było BUDOWANIE OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE. Na zajęciach instruktorki przekazały dzieciom informacje i wciągnęły w rozmowę na temat KARUZELI, WIEŻY EIFFEL’A – co to jest? kto, kiedy i po co ją zbudował? Gdzie się znajduje? Że Francja, Paryż… A dzieci z wypiekami na twarzy weszły w interakcje przejmując wręcz inicjatywę. Dzieci pracowały w parach i korzystały z jednego zestawu klocków. Nie wynikało to z oszczędności na klockach, ale chęci budowy u dzieci umiejętności współpracy. Nie było to łatwe, ale warsztaty te pokazały, że absolutnie możliwe, bo zdecydowana większość dzieci ma naturalną skłonność do WSPÓŁPRACY, tylko trzeba dać im szansę. W czasach kiedy panuje kult indywidualizmu, umiejętność współpracy jest naszym zdaniem szczególnie ważna. Takie zajęcia mogą odbywać się raz w tygodniu w naszej szkole. Utworzyła już się grupa z klasy I, która czeka tylko na załatwienie formalności związanych z wynajęciem pomieszczenia.

  E. Lewandowska

  GALERIA

 • „Popołudnie z planszówkami - Wiedzę mam, bo w gry planszowe gram”

  Dzisiejsze czasy i świat zdominowały komputery, tablety, telefony i inne elektroniczne gadżety. Stały się one ulubioną rozrywką, formą zabawy i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, która niechętnie poświęca czas na naukę i uporządkowanie swojej wiedzy. Aby zachęcić dzieci do innej formy spędzania wolnego czasu realizujemy, w formie zajęć pozalekcyjnych, innowację pedagogiczną „Popołudnie z panszówkami - Wiedzę mam, bo w gry planszowe gram”, której głównym celem jest nauka przez zabawę oraz rozwijanie zainteresowań, wspomaganie procesów rozwojowych , a także zachęcanie do samodzielnego tworzenia gier, według własnego pomysłu. Podczas spotkań chcemy uczniów zaprosić do świata niesamowitych przygód, wśród których nawet nie zauważą, kiedy zdobędą potrzebną wiedzę. Zamierzamy pokazać im ciekawe, gry planszo-we, które pomogą im zrozumieć, utrwalić i zapamiętać poznane na zajęciach i zdobyć nowe wiadomości. Zależy nam na tym, aby uczniowie polubili się uczyć, aby dostrzegli, że nauka może być zabawą. Gry planszowe usprawniają percepcję, myślenie, uczą radzenia sobie z niepowodzeniami i ewentualnymi porażkami. Kształtują postawy koleżeńskie, uczą opanowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł gry, uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i potrzebę podporządkowywania się interesom grupy. Chęć wygrania jest motywacją do zmaksymalizowania wysiłku intelektualnego. Taka forma zajęć wpływa na doskonalenie liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie uwagi i skupienia, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni, uczy samodzielności i samokontroli. E.Lewandowska, M.Kubiak, A.Kubasik – nauczycielki klas I – III Oto krótka fotorelacja z pierwszego spotkania, które odbyło się 25.09.2018 r.

  GALERIA

 • Miasteczko ruchu drogowego klasy I

  W ramach podsumowania zajęć edukacyjnych „Wiem, kogo prosić o pomoc” uczniowie klasy I w praktyczny sposób utrwalali znajomość przepisów o ruchu drogowym, popularyzowali konieczność noszenia elementów odblaskowych, a tym samym kształtowali niezbędne nawyki dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Podczas zabawy w stworzonym przez siebie mini miasteczku drogowym, dzieci kształtowały postawy społeczne: pomoc i odpowiedzialność za zdrowie i życie własne i innych. Kształtowały umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów, nieuwagi i błędów. Nabywały umiejętność poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. To była fajna, a zarazem bardzo pouczająca zabawa. 

  E. Lewandowska

  GALERIA

 • EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW z lapbookami i quizami

  Jak co roku Europejski Dzień Języków obchodzony jest w naszej szkole, tak jak w całej Europie 26 września. W tegorocznej edycji uczniowie podzielili się swoją wiedzą tworząc Lapbooki na temat atrakcji turystycznych w różnych państwach europejskich. Dzięki temu powstała fantastyczna galeria, którą można było podziwiać na szkolnym holu. W ramach „aktywnej przerwy” uczniowie zaangażowali się w rozwiązywanie quizów językowych z wykorzystaniem krzyżówek, rebusów, i QR kodów. Natomiast uczniowie klas I-III z właściwą sobie wyobraźnią stworzyli galerię kolorowanek obrazujących  miejsca turystyczne w Europie. Dziękujemy wszystkim uczniom za kolejny twórczy dzień z językami.

  Organizatorki wydarzenia: Joanna Sosnowska, Katarzyna Bartman- Zawistowska, Marzena Bachera

  GALERIA

 • "Wiem, kogo prosić o pomoc"

  24 września w ramach cyklu zajęć ‘Wiem, kogo prosić o pomoc”, gościł w klasie I przedstawiciel ostatniej grupy najważniejszych służb w Polsce – strażak P.Dawid Kałasa. W trakcie spotkania strażak przedstawił dzieciom, na czym polega praca strażaka i przekazał cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Pan Dawid zaprezentował ekwipunek strażaków. Dzieci mogły przymierzyć specjalistyczny i jakże ciężki strój, w którym strażacy gaszą pożary. Największa atrakcja, to pokaz sprzętu i wyposażenie specjalistycznego wozu strażackiego. Dzieci mogły do niego wejść, sprawdzić wyposażenie i przez chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji. Zainteresowanie było ogromne. Chłopcy byli pod dużym wrażeniem tej chwili. Z pewnością wielu marzyło, że w przyszłości zostanie strażakami. Dzięki spotkaniu z wyjątkowym gościem uczniowie utrwalili sobie wiadomości na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu. Dziękujemy za atrakcyjne i ważne spotkanie. 

  GALERIA

  19 września 2018r. w ramach zajęć „Wiem kogo prosić o pomoc” uczniów klasy I odwiedzili funkcjonariusze policji z Komendy Wojewódzkiej w Koninie, prywatnie tata Miłosza i tata Gabrysi. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w domu. Panowie, w formie praktycznej, przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Pokazali dzieciom kajdanki, kamizelki kuloodporne i pałkę... Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Dziękujemy! 

  GALERIA

  W ramach zająć „Wiem, kogo prosić o pomoc” 18 września 2018r. uczniowie klasy I spotkali się z ratownikami medycznymi, rodzicami Marianki Myszel. Dzieci wysłuchały informacji na temat udzielania pierwszej pomocy; w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc, czyli jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorką (trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebujemy pomocy). Następnie z wielką uwagą przyglądały się jak pan ratownik demonstrował sztuczne oddychanie i masaż serca na fantomach. Później wszyscy uczniowie ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy pod bacznym okiem instruktorów. Dzieci miały też okazję przypomnieć i utrwalić sobie numery wszystkich telefonów alarmowych. Podczas tego spotkania dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. DZIĘKUJEMY ! To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja.

  E. Lewandowska

  GALERIA

 • Spotkanie integracyjna klasy I

  Jeszcze podczas wakacji, bo w czwartek 30 sierpnia, odbyło się spotkanie uczniów klasy I. Po pierwszym spotkaniu integracyjnym niepewność i obawa ustąpiły miejsca optymistycznemu spojrzeniu w przyszłość. Zabawy integracyjne pomogły pokonać nieśmiałość i zawrzeć nowe znajomości, a wspólna biesiada przy ognisku pozwoliła się dodatkowo zrelaksować. O przyjazną atmosferę zadbali rodzie oraz wychowawczyni klasy I – Ewa Lewandowska, która zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by uczniowie szybko się zaaklimatyzowali i osiągali sukcesy w nauce.

  GALERIA

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Nadszedł dzień 22 czerwca 2018 roku. Dzień wyjątkowy, nie tylko ze względu na rozpoczynające się wakacje. Tego dnia rozstaliśmy się z  przedostatnią w historii szkoły klasą gimnazjalną. Z żalem pożegnaliśmy panią Ewę Witczak- zasłużoną nauczycielkę naszej szkoły, przechodzącą na emeryturę. Nie zabrakło łez, które w niejednym oku się zakręciły.

  Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00. Gościliśmy na niej Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca Ks. Kanonika Benedykta Gembickiego oraz panią Alicję Zimną Sekretarz Gminy Rzgów, bowiem to właśnie w naszej szkole uzyskana została najwyższa średnia ocen wśród wszystkich uczniów w gminie. Te imponujące średnie należą do Piotra Bryla – ucznia klasy VI oraz Beaty Kubasik- uczennicy klasy III gimnazjum.

  Dyrektor szkoły, pani Iwona Maziarz, wręczyła tego dnia wraz z wychowawcami poszczególnych klas nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów klasy III gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen 5:0 lub wyższą oraz złożyła podziękowania osobom współpracującym ze szkołą.

  Nauczyciele wychowania fizycznego podziękowali tym uczniom, którzy w latach 2015-2018 godnie reprezentowali szkołę i osiągali wysokie wyniki sportowe. Dowiedzieliśmy się również, że tytuł sportowca roku w kategorii klas IV-VII zdobyli Maja Łyko oraz Miłosz Karmowski, natomiast w kategorii klas gimnazjalnych na taki tytuł zasłużyli sobie Beata Kubasik oraz Norbert Korczewski.

  Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji, a absolwentom-  wielu sukcesów w nowych szkołach.

  GALERIA

 • Im więcej dajesz, tym większym się stajesz...

  „Im dajesz więcej tym, większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić”.

  W ostatnich, bardzo gorących pod każdym względem, dniach czerwca klasę III a odwiedziła p. Karolina Paluszak – Prezes Zarządu firmy FUTURE ADVENTURE CONSTRUCTION SP. Z O. O. ze Skierniewic (http://facrail.com/), która sponsorowała zakup szafek indywidualnych dla uczniów. Dyrektor szkoły P. Iwona Maziarz, wychowawczyni klasy P. Ewa Lewandowska i wszystkie dzieci dziękując za meble wręczyły własnoręcznie wykonane podziękowania. Dziękujemy, liczymy na dalsze wsparcie i życzymy udanych wakacji...

  GALERIA

 • ACH CÓŻ TO BYŁ ZA BAL ...

  „Bo coś w szaleństwach jest młodości,

  Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,

  Co jest mądrzejsze od mądrości

  I rozumniejsze od rozumu”

  Leopold Staff

  W przeddzień zakończenia roku szkolnego, 21 czerwca 2018r, uczniowie klasy trzeciej gimnazjum wraz z rodzicami i wychowawcą zorganizowali bal na zakończenie edukacji w Publicznym Gimnazjum w Sławsku. Uroczystość rozpoczęła się dostojnym, staropolskim tańcem – polonezem. W części artystycznej, trzecioklasiści z właściwym sobie poczuciem humoru opowiedzieli o swojej trzyletniej edukacji oraz o wprowadzonych innowacjach: spychologii, kontemplacji i parowaniaJ Absolwenci w szczególnie uroczysty sposób podziękowali Dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. W doborowym towarzystwie uczniów klasy drugiej, gimnazjaliści wręcz nie schodzili z parkietu aż do ostatniego utworu.

  GALERIA

 • Sławskie wołanie o pokój na Świecie nagrodzone Krajową Oznaką Jakości

  Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2017  uczniowie klas III oraz klasy IV a Szkoły Podstawowej w Sławsku wraz z uczniami z 58 europejskich szkół wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Let’s claim I WANT PEACE on the European Day of Languages”. Główną ideą projektu e-Twinning było zamanifestowanie sprzeciwu wobec zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w  Barcelonie w sierpniu 2017 roku oraz głośne wołanie o pokój w Europie i na Świecie.

  Podjęte w ramach międzynarodowej współpracy działania zostały nagrodzone  Krajową Oznaką Jakości e-Twinning  - Quality Label przyznawaną przez Krajowe Biuro e-Twinning Polska z siedzibą w Warszawie.

  Serdecznie dziękuję moim Uczniom za udział w projekcie, bez Waszego zaangażowania sukces byłby niemożliwy.

  Sylwia Andrzejak

  Oto efekty naszych wspólnych działań projektowych:

  Piosenka Imagine

  Film I WANT PEACE klasy III

  Film I WANT PEACE klasa IV a

  Książka elektroniczna International interpretation of the song e-Twinning project 2017 "I want peace"

  oraz padlety projektowe

  Padlet "How do you say I want peace in...?"

  Padlet "How do you pronounce I want peace in...?"

  Padlet "International Day of Peace: 21st September"

  Padlet "European Day of Languages: 26th September"

 • „EnCe PeNcE”

  Dnia 21 czerwca 2018r. odbyła się wycieczka autokarowa do sali zabaw „Ence Pence . Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także stworzenie możliwości radosnego spędzenia czasu. Jeszcze w przeddzień wycieczki Przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami zachowania się podczas pobytu w sali zabaw i przestrzegania ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. W kolorowo ozdobionym figloraju dzieci spędziły 2 godziny na wesołej zabawie. Największym powodzeniem cieszyły się zjeżdżalnie, basen wypełniony kolorowymi piłkami, domki. Wiele radości dzieciom sprawiły samochody, którymi dzieci pokonywały trasę . Dzieci bawiły się wyśmienicie, miały okazję wykazać się zręcznością, zwinnością oraz sprawnością. Taki wyjazd to znakomity sposób na wesołe i bezpieczne wypełnienie czasu naszym milusińskim. Był to dzień pełen radości, wspólnej i wesołej zabawy.

  GALERIA

 • Spotkanie z misjonarką

  W poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Sławsku gościliśmy siostrę Alojzę Kwiatkowską ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, czyli orionistek. Siostra pochodzi ze Sławska. Do zakonu wstąpiła w roku 1980, ale od roku 1994 pracuje na misjach w Madagaskarze.

  Siostra dzieliła się z nami swoimi misyjnymi doświadczeniami. Opowiadała o swojej codziennej pracy, która często nie jest bezpośrednio związana z głoszeniem Chrystusa tym, którzy go jeszcze nie poznali. Działalność misyjna to głoszenie Chrystusa czynem. Codzienne zajęcia misjonarki to pomoc ludziom biednym, słabym, chorym, opieka nad dziećmi i zapewnianie im podstaw edukacji i wychowania. Opierając się na przygotowanej prezentacji siostra Alojza pokazała życie mieszkańców Madagaskaru. Na przedstawionych fotografiach można było zobaczyć jak mieszkają, pracują, uczą się i odpoczywają. Uczniowie zobaczyli świat zupełnie inny od naszego. Świat, w którym postęp cywilizacyjny się zatrzymał. Panuje bieda, choroby, brakuje wody, prądu, jedzenia i lekarstw.

  Spotkanie z siostrą na zawsze pozostanie w naszej pamięci, gdyż uwrażliwiło nasze serca na potrzeby drugiego człowieka.

  Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że siostra Alojza Kwiatkowska jest laureatką nagrody „Benedykta”, którą otrzymała 8.06.2018 r. za swoją pracę, pasję, oddanie na rzecz potrzebujących oraz za rozsławianie Konina i regionu poza granicami naszego kraju.

  GALERIA

 • Flat Stanley Project

  Flat Stanley Project to globalny projekt, którego bohaterem jest chłopiec o imieniu Stanley. Pewnej nocy podczas snu Stanley Lambchop  zostaje przygnieciony przez tablicę korkową. W wyniku wypadku staje się płaski, tak płaski by w kopercie móc zwiedzać Świat. Przygody płaskiego chłopca zostały spisane przez Jeffa Browna w serii książek dla dzieci zatytułowanych „Flat Stanley – His Oryginal Adventure”. W globalnym projekcie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział uczniowie klasy IIIa, IIIb oraz klasy IVa wraz z wychowawczyniami panią Ewą Lewandowską, panią Katarzyną Bartosik oraz panią Moniką Frasz. Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej w Sławsku była pani Sylwia Andrzejak. Gdzie był sławski Stanley? Co zobaczył? Kogo odwiedził?

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z podróży Stanley’a

  GALERIA

 • Fotorelacja z rodzinnego wyjazdu klasy IIIa do Józefowa.

  Na zakończenie wspólnej nauki, uczniowie klasy IIIa wraz z rodzicami, rodzeństwem, rodziną i wych. Ewą Lewandowską spędzili fantastyczne popołudnie w Józefowie koło Chocza. Na miejscu przywitali nas prawdziwi Indianie, którzy oprowadzili nas po swojej wiosce. Po wizycie u Szeryfa dzieci otrzymały polecenie wykonywania kolejnych zadań. Każde dziecko miało okazję spróbować swoich sił w różnych konkurencjach: pokonywanie Indiańskiego Toru Przygody â�� Most Irokezów, Równoważnia Szoszonów, Belka Apaczów, kanion z przeszkodami, rzut Tomahawkiem, rzut podkową, rzut kapeluszem na rogi bizona, przeciąganie liny, dojenie krowy. Dzieci otrzymały indiański tatuaż i indiańskie imię. Wielką atrakcją było poszukiwanie złota. W nagrodę za odnaleziony skarb dzieci dostały „słodki pieniążek” i bryłkę złota na szczęście. Wiele uśmiechu wzbudziły indiańskie tańce. Program wycieczki obejmował także poczęstunek przy grillu traperskim â�� kiełbaskę, napój i indiańską niespodziankę. Kolejną atrakcją był przejazd dyliżansem po okolicy. Dużo radości sprawiło dzieciom zjeżdżanie na ogromnej dmuchanej zjeżdżalni oraz skoki na trampolinie.i żółwiu. Z bliska mogły obejrzeć i pogłaskać przemiłe osiołki i konie. Rodzice również czynnie uczestniczyli w zabawie. Na koniec wizyty każdy rodzic otrzymał zdjęcie na liście gończym na tle Wioski Indiańskiej . To był fantastyczny dzień i na długo pozostanie w pamięci małych i dużych uczestników wyjazdu....

  GALERIA

 • Otrzymaliśmy certyfikat „Zaczytana szkoła”!

  Otrzymaliśmy certyfikat „Zaczytana szkoła”! Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu dla szkół pod nazwą „Zaczytana szkoła” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytana szkoła” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań. W skład jury weszli przedstawiciele organizatora konkursu. Jednym z warunków uzyskania tytułu był udział w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, przeprowadzonym w formie e-learning przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W tym czasie należało wykonać określone regulaminem zadania, które nie tylko sprawdzały znajomość lektur szkolnych, ale też umiejętności głośnego czytania i opowiadania o ulubionych książkach. Zorganizowano debatę, w której uczniowie dyskutowali o tym, czy w dzisiejszych czasach książka wciąż może być przyjacielem i czy warto czytać. Zorganizowano konkursy plastyczne, a także dni wspólnego czytania książek oraz kampanie ogólnopolskie na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa, jak choćby „Dzień głośnego czytania”. Były to całoroczne przedsięwzięcia, których zwieńczeniem jest otrzymanie certyfikatu „Zaczytanej szkoły”, potwierdzającym wysoką jakość pracy dydaktycznej naszej placówki. Cel został osiągnięty: jesteśmy w gronie nielicznych szkół w Polsce, które mogą poszczycić się honorowym tytułem i certyfikatem ZACZYTANA SZKOŁA.

 • FESTYN RODZINNY „Mama, Tata i Ja”

  FESTYN RODZINNY „Mama, Tata i Ja” 15 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku w oddziałach przedszkolnych odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem: "Mama, Tata i Ja". Boisko szkolne tętniło życiem, a czerwcowe słoneczko już od samego początku witało przedszkolaki z całymi rodzinami. Atrakcji bowiem nie brakowało: była loteria fantowa z cennymi fantami, malowanie twarzy, grill oraz wielki dmuchaniec, który od samego początku zachwycał wszystkie dzieci. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani dyrektor Iwona Maziarz oraz Pani wicedyrektor Małgorzata Jankowska. Wszystkie grupy przygotowały występy artystyczne dla swoich Rodziców - nawiązując tym samym do Dnia Mamy i Taty. Najpierw swoje umiejętności zaprezentowali najmłodsi czyli grupa „Biedronki”, następnie grupa „Żabki” oraz „Misie”. Po występach wychowawczynie grup wręczyły dzieciom dyplomy oraz słodkie upominki. Najstarsza grupa, kończąca edukację przedszkolną otrzymała dyplomy i nagrody z rąk Pani dyrektor. Nauczycielki grup przedszkolnych złożyły serdeczne podziękowania rodzicom, którzy pomagali, udzielali się i uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach organizowanych w przedszkolu. Przy takich okazjach jak ta, przypominamy sobie, że najlepsze co możemy ofiarować swojemu dziecku, to nasz czas. Bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Drodzy Rodzice! Dziękujemy za Waszą obecność i wspaniałą zabawę!!!! Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg festynu – bardzo dziękujemy!

  GALERIA

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć