Nawigacja

_________________________________________________________________________________________________________

Kalendarz roku szkolnego.

 

Rok szkolny trwa od 3 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 września 2018r., a kończą 21 czerwca 2019r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

            I półrocze:       3 września 2018r. – 31 stycznia 2019r.

            II półrocze:     1 lutego 2019r. – 21 czerwca 2019r.

Terminy I półrocza:

1.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych:
         do 21 grudnia 2018r.

2.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich do
         dzienników: do 11 stycznia 2019r.

3.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 28 stycznia 2019r.

4.      Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej za I półrocze:  5 lutego 2019r.

5.      Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia 2018r.

6.      Spotkania z rodzicami:

28.08.2018r.   – oddziały przedszkolne (wtorek - godz. 1500)

13.09.2018r.   - kl. I - III SP (wtorek - godz. 1600)

13.09.2018r.   - kl. IV - VIII SP  i III Gim (wtorek - godz. 1630)

20.11.2018r.   – kl. I – III SP (wtorek – godz. 1600)

20.11.2018r.   – kl. IV – VIII SP i III Gim (wtorek – godz.1700)

31.01.2019r.   – kl. I – III SP (czwartek – godz. 1600)

31.01.2019r.   – kl. IV – VIII i III Gim. (czwartek – godz. 1700)

7.      Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        2 listopada 2018r. 

8.      Ferie zimowe: 14 – 27 stycznia 2019r.

9.      Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        01 listopada 2018r. (czwartek)

-        01 stycznia 2019r. (wtorek)

Spotkanie z Rada Rodziców: 20.09.2018r., w zależności od potrzeb

Spotkanie z SU: 19.09.2018r., 30.01.2019r.

Terminy II półrocza:

1.      Rekolekcje Wielkopostne: ...............  

2.      Egzamin gimnazjalny: 10, 11, 12 kwietnia 2019r.

3.      Egzamin ósmoklasisty: 15, 16, 17 kwietnia 2019r.

4.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej: 13 czerwca 2019r.

5.      Posiedzenie analityczne rady Pedagogicznej: 26 czerwca 2019r.

6.      Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019r.

7.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych
         i nagannych: do 14 maja 2019r.

8.      Terminy poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do dzienników:
         06 czerwca 2019r.

9.      Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019r.

10.      Egzaminy poprawkowe: 26 – 31 sierpnia 2019r.

1.    Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        2 maja 2018r.

11.  Spotkania z rodzicami:

8 maja 2019r.           – kl. I – III SP (środa – godz. 1600)

8 maja 2019r.           – kl. IV - VIII SP i III Gim. (środa – godz. 1700)

           Spotkanie SU: 11.06.2019r, w zależności od potrzeb

12.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        01 maja 2019r.

-        03 maja 2019r.

-        20 czerwca 2019r.

13.  Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć