Nawigacja

_________________________________________________________________________________________________________

Kalendarz roku szkolnego.

 

Rok szkolny trwa od 4 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2017r., a kończą 22 czerwca 2018r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

            I półrocze:       4 września 2017r. – 31 stycznia 2018r.

            II półrocze:     1 lutego 2018r. – 22 czerwca 2018r.

Terminy I półrocza:

1.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych:
         do 22 grudnia 2017r.

2.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich do
         dzienników: do 18 stycznia 2018r.

3.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 25 stycznia 2018r.

4.      Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej za I półrocze:  6 lutego 2018r.

5.      Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia 2017r.

6.      Spotkania z rodzicami:

28.08.2017r.   – oddziały przedszkolne (poniedziałek - godz. 1700)

12.09.2017r.   - kl. I - III SP (wtorek - godz. 1600)

12.09.2017r.   - kl. IV - VII SP (wtorek - godz. 1630)

12.09.2017r.   - kl. II - III Gim (wtorek - godz. 1630)

21.11.2017r.   – kl. I – III SP (wtorek – godz. 1600)

21.11.2017r.   – kl. IV – VII SP i kl. II - III Gim (wtorek – godz.1700)

01.02.2018r.   – kl. I – III SP (czwartek – godz. 1600)

01.02.2018r.   – kl. IV – VII i kl. II - III Gim. (czwartek – godz. 1700)

7.      Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        2 listopada 2017r. 

8.      Ferie zimowe: 12 lutego 2018r. – 12 lutego 2018r.

9.      Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        01 listopada 2017r. (środa)

-        01 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Spotkanie z Rada Rodziców: 26.09.2017r., w zależności od potrzeb

Spotkanie z SU: 19.09.2017r., 30.01.2018r.

Terminy II półrocza:

1.      Rekolekcje Wielkopostne: ...............  

2.      Egzamin gimnazjalny: 18, 19, 20 kwietnia 2018r.

3.      Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej: 14 czerwca 2018r.

4.      Posiedzenie analityczne rady Pedagogicznej: 19 czerwca 2018r.

5.      Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 03 kwietnia 2018r.

6.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych
         i nagannych: do 14 maja 2018r.

7.      Terminy poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do dzienników:
         07 czerwca 2018r.

8.      Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018r.

9.      Egzaminy poprawkowe: 27 sierpnia 2018r. – 31 sierpnia 2018r.

10.    Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        18, 19, 20 kwietnia 2018r.       – uczniowie kl. II Gim oraz SP

-        2 maja 2018r.

-        1 czerwca 2018r.

11.  Spotkania z rodzicami:

8 maja 2018r.           – kl. I – III SP (wtorek – godz. 1600)

8 maja 2018r.           – kl. IV - VII SP i kl. II – III Gim. (wtorek – godz. 1700)

Spotkanie SU: 18.06.2018r, w zależności od potrzeb

12.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-        01 maja 2018r.

-        03 maja 2018r.

-        31 maja 2018r.

13.  Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku
  Sławsk
  ul.Okólna 3
  62-586 Rzgów
 • tel./fax (063) 241 06 60 - sekretariat
  tel./fax (063) 241 06 60 - dyrektor
  tel./fax (063) 249 31 38 - wicedyrektor

Galeria zdjęć